• askola_web_bok.jpg
  • biologie_web.jpg
  • chemie_web.jpg
  • fyzika_web.jpg
  • kurz_web.jpg
  • lyzak_2015.jpg
  • rekuperace.jpg
  • stena_web.jpg
  • vodak2021.JPG

Na konci června jsem se dozvěděl o možnosti zažádat o grant vyhlašovaný Nadačním fondem UK v Praze. Podmínkou pro získání grantu bylo napsat charakteristiku svého projektu, doložit úspěchy z biologických soutěží a obstarat doporučení od učitelů. V říjnu jsem se dozvěděl rozhodnutí o podpoření mého projektu. Grant mi poskytne finanční podporu pro nákup důležitých pomůcek pro výzkum a koupi vlastního mikroskopu.

               Ve svém projektu se věnuji zaniklému lomu Špičák v Orlických horách, kde sbírám a určuji hmyz, rostliny a houby. Svou práci zpracuji jako SOČ (středoškolská odborná činnost), ve kterém zhodnotím, jak se příroda dokáže navrátit do zdánlivě poničené krajiny.

Práci zpracovávám pod vedením pana J. Resla z muzea v Novém Nad Metují.

                                                                                                                                     Daniel Sháněl 4.g

 

nadacni fond

 

nadacni fond