• askola_web_bok.jpg
  • biologie_web.jpg
  • chemie_web.jpg
  • fyzika_web.jpg
  • kurz_web.jpg
  • lyzak_2015.jpg
  • rekuperace.jpg
  • stena_web.jpg
  • vodak2021.JPG

Fyzikální olympiáda na nižším gymnáziu (a odpovídajících ročnících ZŠ) má v kategorii E poprvé také krajské kolo – do něj se v letošním roce probojovali hned tři naši borci a dařilo se jim více než dobře.

Dalibor Štěpán (4. G) obsadil 11. místo, Tereza Březovská (3. G) vybojovala 7. místo a Miriam Barešová (4. G) získala dokonce stříbrnou medaili, kdy na vítěze ztratila pouze 0,5 bodu!

Všichni tři se stali úspěšnými řešiteli, za což jim patří velká gratulace.

Je třeba zdůraznit, že Tereza Březovská je žákyní 3. G a do této kategorie byla vlastně „postaršena“ a musela tak některá témata samostatně nastudovat.

Děkujeme za vynikající reprezentaci školy.

pf