• askola_web_bok.jpg
  • biologie_web.jpg
  • chemie_web.jpg
  • fyzika_web.jpg
  • kurz_web.jpg
  • lyzak_2015.jpg
  • rekuperace.jpg
  • stena_web.jpg
  • vodak2021.JPG

Fyzikální olympiádě, a tím pádem řešení zajímavých fyzikálních úloh, se mohou zájemci věnovat již od sekundy (7. ročník ZŠ). Seznámí se s odborným textem, s postupy řešení, posílí fyzikální myšlení a získají zkušenosti, které mohou později uplatnit.

Letos jsme v této kategorii G – Archimediádě měli dvě zástupkyně:

Karolínu Skočdopolovou (2. G) a Lucii Juráskovou (2. G), které zaslouží velkou pochvalu – obsadily 1. – 2. místo a staly se úspěšnými řešitelkami.

Gratulujeme a věříme, že fyzika nadále bude patřit mezi jejich koníčky.

pf