• askola_web_bok.jpg
  • biologie_web.jpg
  • chemie_web.jpg
  • fyzika_web.jpg
  • kurz_web.jpg
  • lyzak_2015.jpg
  • rekuperace.jpg
  • stena_web.jpg
  • vodak2021.JPG

Rádi zveřejňujeme poděkování Horské služby, na jejichž cvičení se podíleli také naši studenti coby figuranti v roli zraněných:

Vážená paní ředitelko, vážení páni učitelé,

chtěl bych Vám jménem Horské služby velmi poděkovat za ochotu a uvolnění vašich studentů na naše celorepublikové doškolení zaměstnanců Horské služby. Studenti byli výborní a velmi nám pomohli při nácviku různých modelových situací, které v rámci naší profese řešíme. Věřím, že i jim se rozšířil pohled na činnost Horské služby.

Ještě jednou velmi děkuji.

Přeji krásné a poklidné prázdniny.

S pozdravem

Mgr. Jan Pochobradský

metodik

Horská služba ČR, o.p.s.

HS logo

2024 06 18 Doskoleni Orlicky Ks040

2024 06 18 Doskoleni Orlicky Ks047

2024 06 18 Doskoleni Orlicky Ks065

2024 06 18 Doskoleni Orlicky Ks095

2024 06 18 Doskoleni Orlicky Ks102

2024 06 19 Doskoleni Orlicky Ks026

2024 06 19 Doskoleni Orlicky Ks040

2024 06 19 Doskoleni Orlicky Ks069

2024 06 19 Doskoleni Orlicky Ks074