• askola_web_bok.jpg
  • biologie_web.jpg
  • chemie_web.jpg
  • fyzika_web.jpg
  • kurz_web.jpg
  • lyzak_2015.jpg
  • rekuperace.jpg
  • stena_web.jpg
  • vodak2021.JPG

Ve čtvrtek 20. 6. 2024 se třída 1.G zúčastnila plánované besedy v dobrušské městské knihovně – v dětském oddělení. Paní Marcela Kadlecová seznámila třídu s tím, jak funguje knihovna, jaké poskytuje služby apod. Žáci pozorně poslouchali. Paní Kadlecová je jistě překvapila i svou znalostí počítačových her. Po besedě si mohli studenti zapůjčit knížky, popř. založit kartičku.

Ráda bych touto cestou poděkovala paní M. Kadlecové za milé povídání o knížkách a knihovně, ale i za trpělivost, s jakou zodpovídala všechny dotazy dětí.

                                                                                                                      JV + 1.G

kn 2024 1

kn 2024 2

kn 2024 3