• askola_web_bok.jpg
  • biologie_web.jpg
  • chemie_web.jpg
  • fyzika_web.jpg
  • kurz_web.jpg
  • lyzak_2015.jpg
  • rekuperace.jpg
  • stena_web.jpg
  • vodak2021.JPG

Těsně před koncem školního roku navštívila třída 3.G se svým fyzikářem Hvězdárnu a planetárium v Hradci Králové. Hvězdárna nás uvítala v nové budově informačního centra, kde je umístěna vzdělávací expozice a také velký přednáškový a promítací sál. Tady jsme obdivovali taje noční oblohy, lektor nám zpřístupňoval jednotlivá souhvězdí, hovořil o hvězdách, planetách i galaxiích. Nakonec jsme shlédli film o několikanásobné cestě raketoplánu Voyager do kosmu, kdy byly zkoumány jednotlivé planety naší sluneční soustavy a jejich měsíce. Ve filmu byly použity reálně vyhlížející animace povrchů jednotlivých kosmických objektů i fotografie  přímo z raketoplánu, což bylo velmi působivé. 

Následně se žáci podívali také do historické vodní elektrárny "Hučák" tamtéž. Po přednášce o vodních elektrárnách v Česku jsme se podívali do interaktivní expozice o výrobě elektrické energie z různých zdrojů, kde jsme hledali odpovědi na otázky v pracovním listu. Na závěr exkurze jsme navštívili přímo provoz hydroelektrárny na Labi,abychom mohli obdivovat jednoduché technické řešení celé výroby, jež je více než 100 let staré a stále funguje. 

Děkujeme za možnost vidět fyziku ve skutečném světě.