• askola_web_bok.jpg
  • biologie_web.jpg
  • chemie_web.jpg
  • fyzika_web.jpg
  • kurz_web.jpg
  • lyzak_2015.jpg
  • rekuperace.jpg
  • stena_web.jpg
  • vodak2021.JPG

 

Jsme škola s dlouhou tradicí, přátelskou atmosférou a vstřícným jednáním. Soustředíme se nejen na akademické vzdělání, ale i na výchovu pro reálný život. Podporujeme individuální přístup k žákům a k jejich nadání. Jsme otevřeni novým výukovým metodám a moderním způsobům komunikace.

Naši absolventi jsou schopni obstát u přijímacích zkoušek na VŠ napříč všemi obory, orientovat se ve světě a být odpovědni za své činy. Vychováváme zdravě sebevědomé jedince, kteří umí kriticky myslet a kreativně řešit problémy.