• askola_web_bok.jpg
  • biologie_web.jpg
  • chemie_web.jpg
  • fyzika_web.jpg
  • kurz_web.jpg
  • lyzak_2015.jpg
  • rekuperace.jpg
  • stena_web.jpg
  • vodak2021.JPG

 


Naše škola byla otevřena rozhodnutím vlády 1. 9. 1945 jako státní reálné gymnázium. Nejdříve byla umístěna v budově učňovské školy (dnes budova SPŠE v Dobrušce).
V roce 1953 bylo reformou školství gymnázium zrušeno a v Dobrušce byla zřízena jedenáctiletá střední škola. Z budovy nynější průmyslové školy se přestěhovala do budovy bývalé měšťanské školy (dnes ZŠ Fr. Kupky). Dne 7. září l958 byla otevřena nová školní budova jedenáctileté střední školy v Pulické ulici, kde gymnázium sídlí doposud. Při další reformě školství v roce 1960 byla škola rozdělena na dvě části, a to na základní devítiletou školu a střední všeobecně vzdělávací školu (SVVŠ). Obě školy zůstaly pod jedním ředitelstvím. Na začátku školního roku l967/68 došlo k úplnému oddělení základní devítileté školy od střední všeobecné vzdělávací školy. Ve školním roce 1968/69 bylo zavedeno čtyřleté studium pro žáky 1. ročníku, SVVŠ se mění na gymnázium. K poslední změně došlo ve školním roce 1990/91 zavedením osmiletého gymnázia, kdy byla otevřena prima a v následujících letech postupně další třídy tohoto osmiletého studia.

Od školního roku 1993/94 je do čtyřletého gymnázia přijímána již pouze jedna třída. Druhou paralelní třídu tvoří studenti, kteří postoupili z nižšího stupně gymnázia. Současného stavu 12 tříd bylo dosaženo ve školním roce 2002/03 .

V tomto školním roce se gymnázium rovněž stává rozpočtovou organizací s právní subjektivitou.