• askola_web_bok.jpg
  • biologie_web.jpg
  • chemie_web.jpg
  • fyzika_web.jpg
  • kurz_web.jpg
  • lyzak_2015.jpg
  • rekuperace.jpg
  • stena_web.jpg
  • vodak2021.JPG

 

Tento učební plán je platný  pro primu, sekundu, tercii a kvartu osmiletého studia.

 

Vzdělávací oblast / vyučovací předměty

1

2

3

4

ŠVP

RVP

Jazyk a jazyková komunikace

       

27 + 2

27

Český jazyk a literatura

4 + 1

4

4

3

15 + 1

15

Anglický jazyk

3 + 1

3

3

3

12 + 1

12

Matematika a její aplikace

       

15 + 2

15

Matematika

4 + 1

4

4

3 + 1

15 + 2

0

Informační a komunikační technologie

       

1 + 2

1

Informatika a výpočetní technika

X

0 + 1

1 + 1

X

1 + 2

0

Člověk a příroda

       

21 + 11

21

Fyzika

1 + 1

1 + 1

2 2/3

2 2/3

7 1/3 + 2

0

Chemie

X

X

2 2/3

2 2/3

5 1/3

0

Biologie

1 + 1

1 + 2

1 2/3 + 1

2 2/3

6 1/3 + 4

0

Zeměpis

1 + 2

1 + 1

0

1 + 1

3 + 4

0

Člověk a společnost

       

12

11

Dějepis

2

2

2

2

8

0

Občanská výchova

1

1

1

1

4

0

Umění a kultura

       

10

10

Hudební výchova

1

1

1

1

4

0

Výtvarná výchova

2

2

1

1

6

0

Člověk a zdraví

       

9

10

Tělesná výchova

2

3

2

2

9

0

Člověk a svět práce

       

2

3

Digitální technika

X

X

X

2

2

0

Doplňující vzdělávací obory

       

0 + 8

0

Německý jazyk/Ruský jazyk

X

0 + 2

0 + 3

0 + 3

0 + 8

0

Celkem základní

22

23

26

27

98

98

Celkem disponibilní

7

7

5

5

24

24

Celkem v ročníku

29

30

31

32

122

122