• askola_web_bok.jpg
  • biologie_web.jpg
  • chemie_web.jpg
  • fyzika_web.jpg
  • kurz_web.jpg
  • lyzak_2015.jpg
  • rekuperace.jpg
  • stena_web.jpg
  • vodak2021.JPG

          

          V pondělí 18. dubna vyrazila skupina z našeho gymnázia do třech měst bývalého Lužického Šestiměstí. Exkurze se zúčastnili studenti  ze tříd vyššího gymnázia. Přibližně po třech hodinách strávených v autobuse jsme vystoupili v krásném městě Zhořelec. Naší první historickou zastávkou byl farní kostel sv. Petra a Pavla – Peterskirche. Kdo měl zájem, podíval se uvnitř na krásnou výzdobu a proslulé „Sluneční varhany“. Za zmínku také stojí most přes Lužickou Nisu, která odděluje německý Görlitz od polského Zgorzelce. V rámci osobního volna jsme si prohlédli měšťanské domy, které by se daly datovat od 15. do 19. století.

            Druhé v pořadí bylo město Budyšín, který se nachází jižně od Zhořelce. Paní učitelka nám krátce řekla něco o historii města před radnicí z 15. století a opět nás nechala, abychom si město prošli sami. Naše skupina navštívila například chrám sv. Petra, který využívá katolická i protestantská církev. Jen zvnějšku jsme obdivovali římskokatolický kostel Panny Marie z 13. století. Také jsme zde viděli několik věží a bašt, nejvíce nás zaujala Bohata wěža, která je vychýlená o 1,44 m k severovýchodu. Zajímavé byly názvy ulic napsané dvojjazyčně.

            Poslední zastávkou byla Žitava. Rozchod jsme tu měli nejkratší. Farní kostel sv. Jana Křtitele jsme bohužel nenavštívili, zato jsme obdivovali krásu měšťanských domů na „Marktplatzu“ - hlavním náměstí. Nemohli jsme opomenout radnici, která byla postavena po vzoru italských paláců. Kolem páté hodiny se přiblížil čas odjezdu a náš pozoruhodný výlet skončil. Myslím si, že každý jsme si přišli na své a jsme nadmíru spokojeni.

Jana Veselá, 6.G