• askola_web_bok.jpg
  • biologie_web.jpg
  • chemie_web.jpg
  • fyzika_web.jpg
  • kurz_web.jpg
  • lyzak_2015.jpg
  • rekuperace.jpg
  • stena_web.jpg
  • vodak2021.JPG

 

Seznam zaměstnanců ve školním roce 2023/24

 

Pedagogičtí pracovníci

 

Jméno a příjmení, titul

Aprobace

Funkce

Lenka Hubáčková, Mgr.

Petr Cejnar, Mgr.

Petr Valtera, Ing.

Alena Grimová, PaedDr.

Aj-Rj-D

Ma-Ch

IVT

Bi-Tv

ředitelka školy

zástupce ředitele pro vyšší gymnázium

zástupce ředitele pro nižší gymnázium

výchovná poradkyně

Dagmar Bláhová

Tereza Burdová, MgA.

Radka Čudová, Mgr., PhD.

Miroslav Dolek, Mgr.

Jana Doležalová, Mgr.

Jan Dyntar, Mgr.

Vendulka Fadrhoncová, Mgr.

Pavlína Fléglová, Mgr.

Josef Hylský, Mgr.

František Chudý, Mgr.

Tomáš Jeníček, Mgr.

Jan Knoulich, Mgr.

Blanka Koubková, Mgr.

Jan Marek, Mgr.

Zdeňka Marková, Ing.

Zdeňka Nosková, Mgr.

Petr Pokorný, Mgr.

Lenka Raichlová, Ing.

Renata Slezáková, Mgr.

Vladimír Šanovec, Mgr.

Jana Tučníková, Mgr

.Jana Vernerová, Mgr.

Hana Vyšehradová, Mgr.

Kateřina Žalská, Mgr.

Nj-Rj-D

Vv

Ma - Bi

Čj-On

Nj-Rj-Hv

Tv-Ch

Bi-Ch

Ma-Fy

Ma-Fy

Ma-Ze

Tv-IVT

Bi-Ze

On-D-Rj

Aj-Vv

IVT

Nj

Aj-Nj-Dě

Aj

ČJ-On

Fy-Aj

Aj-Ma

Čj-Hv

Nj-Rj-D

D

interní učitelka

externí učitelka

třídní učitelka 2.G

třídní učitel 5.G

interní učitel

interní učitel

třídní učitelka 6.G

interní učitelka

třídní učitel 8.G

interní učitel

třídní učitel 4.G

třídní učitel 4.A

interní učitelka

třídní učitel 2.A

externí učitelka

interní učitelka

interní učitel

interní učitelka

třídní učitelka 1.A

třídní učitel 3.A

třídní učitelka 3.G

třídní učitelka 7.G

třídní učitelka 1.G

externí učitelka

 

Nepedagogičtí pracovníci

Jméno a příjmení

Funkce

Lenka Šounová, Ing.

Ivana Vondřejcová

mzdová účetní

účetní

Jiří Hrubý

Eva Hladíková

Dana Ficencová

Jitka Moravcová

školník

uklízečka

uklízečka

uklízečka

 

Školní jídelna

Jméno a příjmení

Funkce

Eva Stonjeková

vedoucí šk. jídelny
a pokladní

Jana Ruprechtová

Hana Kujalová

Lucie Beňová

Ilona Burešová

Pavlína Moravcová

Renata Jelenová

sam. odb. kuchařka

sam. odb. kuchařka

kuchařka

kuchařka

kuchařka

kuchařka