• askola_web_bok.jpg
  • biologie_web.jpg
  • chemie_web.jpg
  • fyzika_web.jpg
  • kurz_web.jpg
  • lyzak_2015.jpg
  • rekuperace.jpg
  • stena_web.jpg
  • vodak2021.JPG

Tento učební plán je společný pro 1. až 4. ročník čtyřletého studia a 5. až 8. ročník osmiletého studia.

 

Vzdělávací oblast / vyučovací předměty

I

II

III

IV

ŠVP

RVP

Jazyk a jazyková komunikace

       

36 + 6

36

Český jazyk a literatura

3 + 1

3 + 1

3 + 1

3 + 2

12 + 5

12

Anglický jazyk 1

3 + 1

3

3

3

12 + 1

12

Německý jazyk 1

3

3

3

3

12

12

Anglický jazyk 2

3 + 1

3

3

3

12 + 1

12

Základy anglického jazyka

3

3

3

3 + 1

12 + 1

12

Německý jazyk 2

3

3

3

3

12

12

Základy německého jazyka

3

3

3

3

12

12

Ruský jazyk 1

3

3

3

3

12

12

Ruský jazyk 2

3

3

3

3

12

12

Matematika a její aplikace

       

10 + 6

10

Matematika

3 + 1

3 + 1

2 + 2

2 + 2

10 + 6

0

Informační a komunikační technologie

       

4

4

Informatika a výpočetní technika 8

2

2

X

X

4

0

Informatika a výpočetní technika 4

2

2

X

X

4

0

Informatika a výpočetní technika 8P

2

2

X

X

4

0

Člověk a společnost

       

10 + 4

0

Dějepis

2

2

2

0 + 2

6 + 2

0

Základy společenských věd

1

1

2

0 + 2

4 + 2

0

Člověk a příroda

       

26 + 6

0

Fyzika

2 2/3

2 2/3

2

0 + 2

7 1/3 + 2

0

Chemie

2 2/3

2 2/3

2

X

7 1/3

0

Biologie

2 2/3

2 2/3

2

0 + 2

7 1/3 + 2

0

Zeměpis

2

2

0 + 2

X

4 + 2

0

Umění a kultura

       

4

4

Estetická výchova - hudební

2

2

X

X

4

0

Estetická výchova - výtvarná

2

2

X

X

4

0

Člověk a zdraví

       

8

8

Tělesná výchova

2

2

2

2

8

8

Volitelné vzdělávací aktivity

       

8 + 4

8

Seminář z českého jazyka a literatury

X

X

2

2

4

X

Volitelný anglický jazyk

X

X

2

2

4

X

Angličtina pro pokročilé

X

X

2

2

4

X

Volitelný německý jazyk

X

X

2

2

4

X

Seminář z dějepisu

X

X

2

X

2

X

Volitelná matematika

X

X

2

2

4

X

Seminář a cvičení z fyziky

X

X

2

2

4

X

Seminář a cvičení z chemie

X

X

2

2

4

X

Seminář a cvičení z biologie

X

X

2

X

2

X

Volitelná výpočetní technika

X

X

2

X

2

X

Dějiny výtvarného umění

X

X

2

X

2

X

Konverzace v ruském jazyce

X

X

2

2

4

X

Společenskovědní seminář

X

X

X

2

2

X

Seminář ze zeměpisu

X

X

X

2

2

X

Volitelná biologie

X

X

X

2

2

X

Celkem základní

31

31

27

17

106

106

Celkem disponibilní

3

2

7

14

26

26

Celkem v ročníku

34

33

34

31

132

132