• askola_web_bok.jpg
  • biologie_web.jpg
  • chemie_web.jpg
  • fyzika_web.jpg
  • kurz_web.jpg
  • lyzak_2015.jpg
  • rekuperace.jpg
  • stena_web.jpg
  • vodak2021.JPG

 

Ředitelé:

Dr. Jaroslav Hána 1945-1949

Jaroslav Máslo 1949-1951

Prof. Dr. Josef Švarc 1951-1971

PhDr. Zdeněk Veverka 1971-1989

RNDr. Petr Škaloud 1989-1990

Mgr. Jiří Macek 1990-2014

Mgr. Lenka Hubáčková 2014 - dosud

 

Zástupci ředitele:

Jarmila Sitná 1953-1957

Jan Sitný 1957-1960

PhDr. Zdeněk Veverka 1960-1967

RNDr. Petr Škaloud 1989

Jaroslav Šitina 1989-1994

Mgr. Václav Dachs 1994-2016

Mgr. Petr Cejnar 2016 - dosud

Ing. Petr Valtera 2016 - dosud

 

Profesoři a interní a externí učitelé:

Andres Jaroslav, Ing. arch. ZST 1978-1983

Andrš Antonín Ze 1945-1953

Baierová Pavla Rj-Nj 1978-1980

Barešová Alena Čj 1960-1961

Bartoňová Jana Ma-Bi 1983-1985, 1991-1994

Bisová Anna PhDr., Čj-On-Dě 1987

Bartoš Jaroslav Fy-Ch 1977-2000

Barvíř Josef TK 1948-1950, 1956-1960

Bláhová Dagmar Rj-Dě-Nj 1983-dosud

Bouzková Dagmar Čj-Rj 1955-1958

Budišová Marie Tv-On 1971-1984

Burdová Tereza Vv 2022-dosud

Búdová Jana Ma-Dě 2017 - 2020

Caldwell Raymond Aj 1994-1995

Cejnar Petr Ma-Ch 1992-dosud

Cífka Václav Tv-Ze 1952-1962

Clevering Sara americká lektorka 1999-2000

Cole Lenka Aj 2008-2009

Čáp Václav TV-Ze 1962-1985, 1992-1994

Čáp Vladimír, Ing. ZTE-ZVOP 1977-1983

Čápová Marie Bi-Ch 1978-1980

Černohousová Dana, PaedDr. Aj-Rj-Hv-On 2014 - 2017

Černý Bohuslav, Ing. TK-stroj. 1975-1977

Černý Vladimír Elt. 1989-1990

Čtvrtečka Josef ŘMV 1971-1975

Čudová Radka Bi-Ma 2020-dosud

Dachs Václav Fy-Ma-ZEL-IVT 1980-1986, 1991-2018

Dejl Otakar nábož. 1945-1948

Diblíková Eva Rj 1969-1970

Dintarová Jana viz Tučníková

Dolek Miroslav ŘMV 1976-1985

Dolek Miloslav ml. Čj-On 2005-dosud

Doležalová Jana Rj-Nj-Hv 1990-1992, 2009-dosud

Dvořáček Bohumil Dě-Ze 1951-1953

Dvořáková Věra ZEO 1980-1982

Dyntar Bohumil Rj-Nj-Aj 2005-2006

Dyntar Jan Ch-Tv 2003-dosud

Ešnerová Olga, Ing. CHV 1982-1990

Fabián Petr Ma-Fy 1978-1979

Fadrhoncová Vendulka Bi-Ch 2008-dosud

Farníková Lenka - viz. Raichlová

Ferster Jiří, Ing. ZZV 1984-1985

Fejfarová Vladana Vv 1996-2004

Fialová Erna Ma 2000-2001

Filigar Jaroslav Rj-Nj 1967-1968

Fišerová Antonie Čj-Rj 1976-2002

Fléglová Ludmila, Ing. ZST 1983-1986

Fléglová Pavlína Ma-Fy 1988-dosud

Francová Jitka - viz. Pechová

Frinta František Aj-Fj 1950-1952

Frizlová Lenka viz. Hubáčková

Frýda Martin Aj-Ze 2000-2003

Ghaisová Věra Čj-Fj 1972-1974

Gregor Milan, Ing. ZZV 1983-1984

Grim Dobr. praktika 1956-1958

Grimová Alena, PaedDr. Tv-Bi 1985-dosud

Güttner Miloslav Ma-Vv-Dg 1954-1990

Hána Jaroslav, Dr. La-Fj 1945-1949

Hanousková Anna ZA-PS 1968-1996

Hánová Marie Čj 1946-1948

Hartman Jaroslav La-Aj 1950-1954

Hejnová Milena - viz. Ottová

Hell Josef praktika 1957-1958

Hemer Ota IVT 1995-1996

Heřman Václav Bi-Ch 1957-1963

Havran Mikuláš Aj 1999-2001

Hlavatá Hana Čj-Nj 1976-1978

Hlavinková Vlasta Ma 1953-1961

Hlavsa Václav Vv 1991-1992, 1995-1999

Hofmanová Marie, PhDr. Rj-Dě-Aj 1992-1995

Holec Josef, Mgr. Ma – Fy 2014

Holásková Jana Aj 2009-2013

Horák Petr Dg, 2005-2008

Hovorka Rudolf, Ing. ZEL 1975-1990

Hrubá Hana Čj-Dě 1985-1987

Hrůzová Zdeňka Tv-Bi 1946-1947

Hubáčková Lenka Rj-Dě-Aj 1993-dosud

Hulc Oldřich, Ing. IVT 2008-2013

Hulcová Dana, Mgr. Bi 1983, Ze-Bi 1995-2014

Huvar Karel Tv 1947-1948

Hylský Josef, Mgr. Ma – Fy 2014 - dosud

Charvátová Miroslava Čj-Fj 1975-1976

Chmelíková Anežka Čj-Rj 1953-1955

Chudý František Ma-Ze 1985-dosud

Jakubcová Hana ZA 1968-1969

Jandourková Anežka - viz. Chmelíková

Jarkovská Eva Ma-Fy 1955-1966

Jedlinský Josef, Ing. Ek 1974-1976

Jenček Miloslav Ma-Fy 1970-1973

Jenešová Božena Ma-Fy 1947-1951

Jeníček Tomáš, Mgr. Tv-IVT 2018-dosud

Jirásek, Ing. Zem. 1984-1985

Jirkovská Helena Rj-Dě 1971-1988

Kancnýřová Jana viz. Bartoňová

Kánský Jiří, Ing. ZPI 1982-1984

Kašparová Alena - viz. Grimová

Kašpárek Karel ETM 1977-1982

Kaválek Vilém Ma-Fy 1951-1958

Kejval Josef Vv 1992-1993

Killar Jiří Tv-Ze 1994-1996

Klabanová Růžena Dě-Ze 1967-1972

Klausnerová Lidmila Ma-Fy 1945-1950

Klofandová Marie - viz. Krahulcová

Knoulich Jan Bi-Ze 2008-dosud

Kohoutek Jaroslav Fy-Ch 1953-1963

Kolářová Marie Tv 1946-1947

Kollertová Hana - viz. Vyšehradová

Koloušková Alena Čj-Rj 1960-1961

Korčáková Jana Rj-Nj 1980-1983

Koubková Blanka Rj-Dě-On 1988-dosud

Kováříček Josef Hv 1952-1953

Krahulcová Marie Čj-Dě-Nj 1946-1952, 1967-1977

Králíčková Miroslava - viz. Charvátová

Králová Růžena Fj-Fil. 1948-1950

Krupičková Ivana Tv-Aj 1986-1990

Kryštofová Ludmila Čj-Nj 1983-1984

Kuchaříková Blanka Rj-Aj 1978-1979

Kunc Jiří, Ing. Stav. 1986-1989

Kuřinová Eva Ma-Fy 1958-1964

Langer Jiří, Ing. ZTE 1972-1990

Lansing Jeffrey Mark Aj 1992-1994

Latifová Eva Čj-Fj 1974-1975, 1976-1977

Latzelová Eva Aj 1955-1956

Likavec Petr, PaedDr. Tv-Bi 1989-1996

Likavcová Renata Tv 1992-1993

Lišková Marie Čj-Rj 1971-1975

Macek Jiří Ma-Fy 1976-2014

Macek Zdeněk Čj-Dě 1961-1962

Macková Eva - viz. Latifová

Malý Vladimír, Ing. CHT 1974-1982

Mareček Svatopluk Fy-Ch 1967-1970

Marek Jan Aj-Vv 2002 - dosud

Marková Zdeňka IVT 2019 - dosud

Martínková Pavla - viz. Baierová

Maryšková Věra Čj-Rj 1993-1994

Máslo Jaroslav Dě-Ze 1948-1951

Matěnová Ivana, RNDr. Ma-Bi 1987-1991

Matoušek Jan, Mgr. Tv-IVT 2006-2018

McQuillen Mary lektorka Aj 1995-1997

Mecner Vítězslav Tv 2001-2003

Mervartová Irena Čj-Hv 1993-1995, 2001-2004

Mervartová Olga PS 1996-1997

Měšťanová Růžena, Ing. Ek. 1987-1988

Moravcová Božena Rj-Vv-Aj 1995-1997, 1998-1999, 2001-2002

Mužíková Hana, Ing. Aj 1991-1992

Navrátilová Alena Čj-Fj 1961-1964

Navrátilová Bronislava Čj-Nj 1976-1977

Navrátilová Olga Ma-Fy 1960-1961

Neborová Jana Rj-Aj 1958-1959

Nentvich Tomáš, Ing. St. 1978-1985

Netík Jiří Dě-Fil. 1950-1961

Němečková Marcela Aj 1991-1992

Novák Jiří Ma-Dg 1948-1949

Nováková Libuše Rj-Dě-Nj 1994-2009

Nováková Vlasta - viz. Hlavinková

Novotná Marie Ze 1960-1961

Nosková Zdeňka Nj 2022-dosud

Ottová Milena Čj-Rj 1961-1971

Odl Martin Ch-Tv 1996-2012

Odlová Martina Aj-Čj 2006-2008

Páleníčková Martina Aj-Vv 2009

Patriková Ivana - viz. Matěnová

Pařízek Jan, Ing. ZZV 1982-1988

Pařízková Ladislava, Ing. ZZV 1982-1983, 1988-1991

Pavel Josef Ma-Fy 1945-1953

Pech Zdeněk Tv-Ch 1948-1949

Pechová Eva Nj 1988-1989

Pechová Jitka, Ing. ZEO-Ek 1983-1986, 1988-1990

Pechová Michaela Aj-Rj, 1996-2005

Pilcová Zdeňka IVT 1992-1993, 1994-1997

Plicka Jaroslav Bi-Ze 1961-1972

Podobová Zuzana ZZV 1983

Pohl Josef ŘMV 1985-1997

Pohlová Simona Tv 1987-1990

Pokorný Petr Aj-Nj-Dě 2017 - dosud

Poláček Martin Ma-Fy 1994-1996

Polák Miroslav Vv 1995-1996

Poláková Jarmila Bi-Ch 1972-1974

Posolda Karel Nj 1961-1962

Potůček Josef, Ing. Elt. 1988-1989

Procházka Karel Ov 1946-1948

Ptáček Jan Čj 1947-1948

Purm Radko, Dr. Čj-Rj 1948-1960

Purmová Boh. Rj 1945-1948

Radochová Lenka Bi 2013-2014

Radoň Bořivoj Bi 1945-1947

Raichlová Lenka Ing. Aj 2006 - dosud

Remešová Lenka - viz. Veselá

Rydlo Stanislav praktika 1956-1957

Řeháková Zdenka Vv 1992-1995

Samková Zdenka, Ing. Ek. 1990-1991

Sazima Miloš Tv 2000-2001

Schejbalová Marie n. o dom. 1948-1949

Schindler Josef, Ing. Ek. 1976-1980

Sitný Jan Bi-Ch 1957-1960, 1974-1975

Sixta Miroslav Bi 1983

Skála Vladimír IVT 1993-1995

Skálová Jiřina Ma-Fy 1993-1995

Slezáková Renata Čj-On 1995-dosud

Sochová Zuzana Fy-Rj 2000-2001

Soukup Jan nábož. 1947-1948

Stránský Jan, Ing. Dg 2001-2005

Strecker Gelene zahraniční lektor Aj 1997-1998

Suková Jana - viz. Vernerová

Synáčková Soňa Tv-Aj 1984-1986, 1988-2000

Šanovec Vladimír Ma-Fy-Aj 1995-2000, 2019 - dosud

Šanovcová Ivana Ma-IVT-Aj 1993-1996

Šenkýř Jaromír Hv 1945-1946

Šestáková Hana Ma-Fy 2001- 2019

Šíla Bohuslav Ma-Fy 1965-1968

Šimon Václav Dě 1948-1949

Šimůnková Jitka Bi-Ch 1980-1982

Šitina Jaroslav Bi-Ch-Hv 1962-1996, Hv 1998-2003

Škaloud Petr, RNDr. Bi-Ch 1977-2008

Šlik Vladimír Čj 1951-1952

Šmíd Radoslav Tv-Ze 1985-1992

Šmika Jan Fj-Šj 1965-1971

Šťastná Jiřina Rj 1952-1953

Štěpán Antonín Čj-Dě 1960-1967

Štěpán Karel, Ing. ETM 1986-1987

Štěpánová Emilie La-Fj 1947-1948

Štíbrová Božena Čj-Nj 1945-1967

Švarc Josef, Prof. Dr. Bi-Ze 1948-1971

Švecová Jana Čj-Vv 1990-1996, 2004-2022

Tláskalová Dana ml. viz. Hulcová

Tomaščinová Drahomíra Nj 1990-1992, 2002-2022

Tučníková Jana Aj-Ma 2004-dosud

Ulybin Boris Rj-Fj 1971-1972

Václav Vladimír Tv-Bi 1948

Vachek Jaroslav, PhDr. Čj-Aj-Nj 1968-1994

Valtera Petr IVT 2004-dosud

Vaněček Karel Čj-Ov 2002-2005

Vaněčková Helena Čj-Rj 1960-1961

Vaníčková Oldřiška Ma-Fy 1981-1984, 1989-1992

Vedlich Josef Hv 1946-1948

Vernerová Jana Čj-Hv 1990-dosud

Veselá Lenka, PaedDr. Ma-Fy 1986-2012

Veverka Zdeněk, PhDr. La-Čj-TA 1955-1992

Víchová Pavlína - viz. Fléglová

Vítová Dana Čj-Ov 2000-2001

Vlasáková Lenka Nj 2022

Volf Jiří Ma-Dg 1949-1952

Volhejnová Jaroslava Bi 1983

Vondráčková Vlasta Ma 1973-1975

Vondřejcová Kateřina Ma-Fy 2012 - 2014

Vyšehradová Hana Rj-Dě-Nj 1987-dosud

Wehle Boh. praktika 1959-1960

Wilson Stuart americký lektor 1999-2002

Zahradníčková Věra La-Ře 1948-1950

Záhoříková Marta Čj-Rj 1979-1985

Zámečník Jan, Ing. ZZV 1985-1990

Zdobnická Marie, PhDr. Čj-Aj-Nj 1978-1993

Zemanová Ivana Ma-Ch 1975-1977

Zítka Jaroslav Ma-Fy 1968-1976

Ženatá Ludmila Nj 1962-1965

Žalská Kateřina D 2022-dosud

 

Seznam vyučujících vznikal v době, kdy učitelé po absolvování vysoké školy neměli žádný oficiální titul. Po revoluci většina z nich obdržela titul Mgr.. Bohužel, nejsme schopni tento stav zpětně ověřit, a proto tituly nejsou většinou uvedeny. Všem se za tento stav omlouváme.

 

Školníci:

Kubrt

Prokop Antonín 1958-1981

Winkelbauer Vladimír 1981-1982

Hybeš Josef 1982-1985

Boháč Jindřich 1985-1992

Hrubý Jiří 1992-dosud

Kynos Josef 1992-1995

 

Hospodářské pracovnice:

Štěpánová Zdeňka

Hanousková Anna 1965-1989

Vernerová Iveta 1989-1996

Čečetková Eva 1993-2022

Kristlová Hana 1996-2015

Lucia Fellnerová 2015-2016

Ivana Vondřejcová 2016-dosud

Šounová Lenka 2022-dosud

 

Školní jídelna

Balášová Eva – pokladní – 2003-2014

Burešová Ilona - kuchařka - 2016-

Dvořáčková Vlasta – hlavní kuchařka – 2003-2014

Hniková Lucie - vedoucí - 2023-2024

Kujalová Hana – kuchařka – 2003-

Macek Milan – vedoucí – 2003

Nováková Eva – kuchařka – 2003-2015

Sychrovská Dagmar – kuchařka – 2007-2017

Štěpánová Stanislava – kuchařka – 2003-2016

Kochová Martina – pom. kuchařka – 2003-2004

Prouzová Věra – pom. kuchařka – 2003-2004

Ruprechtová Jana – hlavní kuchařka – 2003-

Smolová Stanislava - vedoucí - 2024-

Stonjeková Eva – vedoucí – 2003-2023

Vrbová Radka – hlavní kuchařka – 2014-2017

Pavlína Moravcová - pom. kuchařka – 2015-

 

Absolventi gymnázia, jedenáctileté střední školy, dvanáctileté střední školy, střední všeobecně vzdělávací školy, čtyřletého gymnázia a osmiletého gymnázia:

1949 VIII. tř. reálného gymnázia - 6 absolventů

tř. prof. Marie Klofandová

Vlasta Brandejsová, Jiří Hamerský, Václav Hanuš, Luboš Klimeš, Ludmila Vaňková, Iva Vítková

 

1950 IV. tř. gymnázia - 22 absolventů

tř. prof. Božena Štíbrová

Jindřich Boura, Eva Cvrčková, Luděk Čáp, Miloslav Černý, Václav Čížek, Jiřina Čížková, Josef Čtvrtečka, Václav Grim, Jarmila Hartmanová, Stanislava Hejzlarová, Vladimír Kerner, Jarmila Kňourková, Zdeňka Krejčová, Miroslav Nejman, František Preclík, Helena Rathousková, Jiří Rohlena, Božena Šafářová, Jiří Šrytr, Eva Wisingerová, Zdeněk Žilík, Ladislav Mrázek (externista)

 

1951 IV. tř. gymnázia - 24 absolventů

tř. prof. dr. Radko Purm

Mája Barvířová, Josef Buchvald, Jan Fára, Jan Hejcman, Vlastimil Hejzlar, Eva Houserová, Vladimír Klapal, Marie Kroupová, Blažena Nezhybová, Jiřina Pařízková, Božena Pavlíčková, Karel Rathouský, Jaroslava Rulíková, Vladimír Sedláček, Karel Skalický, Jaroslav Smola, Jiří Šenk, Václav Tuma, Josef Ulrich, Marie Valášková, Miloš Valla, Josef Vanžura, Ladislav Veska, Václav Volhejn,

 

1952 IV. A tř. gymnázia - 21 absolventů

tř. prof. dr. Radko Purm

Helena Beránková, Božena Cimrová, Věra Čiháčková, František Derner, Jan Diwisch, Stanislava Hanušová, Eva Jarkovská, Václav Kohoutek, Josef Kollert, Marta Křepelová, Vladimír Kyral, Bohuslav Maisner, Miroslava Martínková, Anna Melicharová, Miroslav Morávek, Hana Novotná, František Novotný, Miloslav Pospíšil, Věra Rathouská, Karel Růžička, Dagmar Volhejnová

 

1952 IV. B tř. gymnázia - 22 absolventů

tř. prof. Vilém Kaválek

Lidmila Dvořáková, Radmila Hirschová, Jan Kašpar, Jan Peřina, Helena Pitašová, Jaromír Přibyl, Josef Samek, Eva Semeráková, Vladimír Stuchlík, Oldřich Šeda, Miluše Šimková, Karel Šolc, Jiří Šoustek, Anna Táborská, Josef Tláskal, Antonín Tuma, Václav Vaněček, Drahomíra Víchová, Eugenie Zahálková, Milan Zavadil, Helena Zítková, Josef Exner

 

1953 IV. tř. gymnázia - 12 absolventů

tř. prof. Božena Štíbrová

Jiří Dušánek, Rudolf Hovorka, Marie Jakubská, Jitřenka Kupková, František Lenfeld, Marie Marková, Marie Mervartová, Miroslava Neugebauerová, Václav Petr, Petr Šafář, Josef Voltr, Ljuba Guljaničová

 

1953 III. tř. gymnázia - 17 absolventů

tř. prof. Jaroslav Hartman

Hana Grossmanová, Josef Hartman, Bedřich Herzig, Jaroslav Holeček, Zdeněk Jeleček, Václav Mareš, Bohumil Nezval, Milan Obst, Jaroslav Pohl, Jan Rathouský, Anna Šafařovská, Josef Školník, František Tomáš, Josef Tomek, Zdeňka Vítková, Jiří Voborník, Milan Vondráček

 

1954 11. tř. JSŠ - 18 absolventů

tř. prof. Václav Cífka

Miroslav Andrš, Ludmila Andrýsová, Slavomír Bělina, Miloň Čepelka, Jiří Černý, Libuše Francová, Vladimír Horák, Zdeněk Jiruška, Josef Kašpar, Ludmila Kuchařová, Anna Lášová, Hana Sojková, Antonín Školník, Ludmila Šmídová, Raďka Štěpánová, Pavel Vávra, Jiří Vokál, Vladimír Wisinger

 

1955 11. tř. JSŠ - 31 absolventů

tř. prof. Josef Kaválek

Jan Bahník, Jiří Beránek, Luboš Bodlák, Vladimír Brandejs, Jaroslav Černý, Jaromír Drašnar, Jan Grim, Oldřich Hartman, Věra Hofmanová, Jiří Hruška, Miloslav Jeřábek, Bohumil Joukl, Jan Juránek, Miloš Kárník, Miroslava Kárníková, Helena Kašparová, Hana Kohoutková, Jaroslava Macková, Jana Mračnová, Oldřich Rohlena, Zdeňka Sedláčková, Světla Sitná, Miloslav Skuček, Vladimír Stodola, Irena Škvrnová, Vladimír Valenta, Dobromila Věrtelářová, Josef Veselý, Lubomír Žalud, Drahoslav Žďárek, Karel Lochman

 

1956 11. A tř. JSŠ - 33 absolventů

tř. prof. Jiří Netík

Jaroslav Bílek, Jaroslava Břichňáčová, Josef Červený, Růžena Čtvrtečková, Květa Drašnarová, Oldřich Flégl, Václav Forejtek, Jiří Grim, František Hanuš, Jana Chmelíková, Libuše Kočnarová, Ota Kopecký, Hana Korsová, Marta Kyralová, Vladimír Mach, Jiří Marbach, Miloslav Marek, Milan Michl, Jaroslav Martinek, Josef Martinek, Ivo Milota, Jitka Nováková, Marie Novotná, Jiří Petrák, Josef Podstata, Milena Prostředníková, Helena Rybáčková, Václav Rybín, Marie Sedláčková, Dagmar Svědíková, Karel Šolc, Hana Šťastná, Jana Žahourková

 

1956 11. B tř. JSŠ - 27 absolventů

tř. prof. Božena Štíbrová

Libuše Berounská, Jan Cimr, Anna Hanušová, Hana Husová, Alena Kánská, Josef Kubát, Květa Kupková, Anna Kvirencová, Marie Livarová, Marie Maisnerová, Karel Matouš, Hana Paštová, Jana Paterová, Jaroslav Pavlát, Zdeňka Pecháčková, Růžena Pilcová, Karel Pohl, Josef Práza, Jiří Přenosil, Zdeněk Přibyl, Josef Řízek, Jan Šesták, Jana Šlajsová, Eva Šmídová, Anna Špičková, Dagmar Vichtová, Václav Vilikovský

 

1957 11. A tř. JSŠ - 26 absolventů

tř. prof. dr. Radko Purm

Rudolf Bohuslav, Jana Černíková, Josef Drašnar, Rudolf Dušánek, Bohumil Franc, Stanislav Gajzler, Václav Gerstner, Květoslava Hastrdlová, Věra Hodovalová, Oldřich Holásek, Vladimír Horák, Irena Hradecká, Milada Husáková, Bohuslav Hůlka, Antonín Hynek, Jana Jarkovská, Marie Kašparová, Lada Klenová, Milan Kohoutek, Jiřina Kosková, Cecilie Kristková, Jan Langer, Zdeňka Lehká, Josef Linhart, Zdeněk Lutovský, Věra Maršálková

 

1957 11. B tř. JSŠ - 23 absolventů

tř. prof. Dagmar Bouzková

Jan Matějů, Eva Meisnerová, Jan Minařík, Iva Mrzenová, Marie Petrová, Jiří Polák, Anna Potůčková, Marie Ptáčková, Vilma Ptáčková, Jiřina Říhová, Jaroslava Santnerová, Jaroslava Schlesingerová, Doubravka Sitná, Jana Sochorová, Věra Šaršounová, Josef Šeda, Jaroslav Šedivý, Marie Špatenková, Josef Štěpán, Pavel Vašina, Ladislav Voborník, Eva Tomková, Alena Žilíková

 

1957 externisté - 6 absolventů

tř. prof. dr. Radko Purm

Lenka Džačovská, Dezider Džačovský, Olga Filipová, Miroslav Kasnar, Milada Kňourková, Radoslav Šrám

 

1958 11. A tř. JSŠ - 28 absolventů

tř. prof. Miloslav Güttner

Zdenka Blichová, Eva Brádlová, Pavel Buchvald, Drahomíra Čáslavská, Jaromír Dusílek, Eva Dvořáková, Bohumil Dyntar, Hana Effenberková, Jiří Egg, Josef Felcman, Bohumír Glenbek, Helena Havlíčková, Milena Hofmanová, Jiří Hromádka, Josef Husák, Vratislav Izák, Stanislav Javůrek, Božena Kašparová, Jana Kohoutková, Marta Korsová, Jana Kösslerová, Dagmar Kozlová, František Krušina, Hana Lesková, Jiří Macháně, Jana Marvánová, Miloslav Matejsek, Zdeněk Materna

 

1958 11. B tř. JSŠ - 25 absolventů

tř. prof. Václav Cífka

Marie Nacházelová, Olga Navrátilová, Vladimír Novotný, Marie Pinkasová, Jitka Pumrová, Jindřich Reichmann, Věra Rejzková, Jaroslav Rieger, Jaroslav Rybáček, Věra Rýdlová, Milena Sitná, Bohuslava Smolová, Jaroslav Střítecký, Vlasta Stuchlíková, Václav Suchánek, Miroslav Suk, Josef Šinták, Jana Škodová, Milena Šmídová, Alena Talpová, Jana Voborová, Vlasta Vojtěchová, Milena Vondráčková, Marcela Votroubková, Helena Zmatlíková

 

1959 11. A tř. JSŠ - 24 absolventů

tř. prof. Jiří Netík

Ludmila Andršová, Zdenka Arijčuková, Miloslav Baše, Zlata Bendová, Karla Beranová, Daniela Beščecová, Hana Bělobrádková, Věra Čermáková, Jiřina Doležalová, Marie Ducháčová, Václav Dvořák, Bohumil Fanta, Jarmila Forejtková, Ferdinand Grym, Jan Hégr, Božena Hercíková, Václav Hylena, Anna Jelenová, Vladimír Jenka, Helena Jirkovská, Uršula Jungová, Marie Kahlerová, Hana Milotová, Jana Rambousková

 

1959 11. B tř. JSŠ - 23 absolventů

tř. prof. dr. Radko Purm

Oldřich Hastrdlo, Oldřich Kořínek, Miloslav Kubec, Vlasta Kubečková, Václav Labuť, Jiří Langer, Iva Lapková, Václav Marek, Vlasta Matoušková, Petr Morávek, Emil Netopil, Oldřich Novotný, Marie Očenášková, Tomáš Patera, Marie Poláčková, Josef Potoček, Marie Prokopová, Ladislav Rach, Eliška Středová, Helena Stüflerová, Jaroslava Suchánková, Zuzanka Trojanová, Vladimír Václavík

 

1959 externista - 1 asolvent

tř. prof. dr. Radko Purm

Marie Bišová

 

1960 11. A tř. DSŠ - 26 absolventů

tř. prof. dr. Zdeněk Veverka

Helena Adámková, Josef Andrš, Marie Andrýsová, Ivan Beránek, Josef Biša, Karel Borek, Boleslav Buchvaldek, Jana Bydžovská, Eva Cilinková, Naděje Cimrová, Hana Daňková, Jiří Drašnar, Pavel Faltýsek, Stanislav Felcman, Růžena Felcmanová, Václav Hamáček, Stanislava Hlaváčková, Jiří Hodek, Marcela Holubová, Anna Hubáčková, Tomáš Husák, Miloš Jelínek, Janina Jeřábková, Vlastimila Jirešová, Marie Kašparová, Jiří Kejkula, Jiří Kočí, Jitka Kodytková, Hana Kopsová, Jara Kozlová, Jan Král, Ivan Látr, Jaroslav Mádr, Petr Mach, Josef Marek, Jaroslava Marková

 

1960 11. B tř. DSŠ - 32 absolventů

tř. prof. Božena Štíbrová

Marie Maršíková, Radim Martínek, Václav Marván, Stanislava Moravcová, Jitka Morávková, Libuše Nováková, Jarmila Novotná, Věra Pavelková, Jana Pechová, Jiří Pilc, Miroslava Polívková, Jana Potočková, Miloslava Prouzová, Petr Přenosil, Eva Rejzková, Jaroslav Říha, Marie Samková, Erna Schmidtová, Miroslav Sixta, Josef Smola, Jaroslav Sochor, Věra Stodolová, Karel Šimanovský, Jana Šimková, Josef Škop, Věra Šnajdrová, Antonín Štencl, Jarmila Tichá, Jiří Veselý, Marie Žílová, Dana Ehlová, Bohumila Kováříková

 

1962 kurs pro voj. osoby z povolání - 27 absolventů

tř. prof. Miloslav Güttner

Milan Andrejčák, Jiří Bouška, Jiří Bursík, František Čapek, František Černý, Václav Dubánek, Hugo Foltýn, Ota Hemer, Josef Hnilo, Jan Hotěk, Josef Kárniš, Jan Kotva, Václav Kudrlička, František Labuda, Stanislav Langenberger, Miloš Nejman, František Ondrák, Jaroslav Pálek, Ladislav Pokorný, Jaroslav Popelář, Vratislav Rezek, Vladimír Roll, Jan Sedláček, Vlastimil Špera, Stanislav Vaverka, Miroslav Večeřa, František Vrána

 

1962 III. A tř. SVVŠ - 25 absolventů

tř. prof. Eva Kuřinová

Květa Bartošová, Jitka Bucharová, Jindřiška Bydžovská, Vratislav Cimr, Vlasta Čapková, Jaroslava Čejchanová, Oldřich Drahorád, Josef Falta, Zdeňka Fuchsová, Václav Gajzler, Zdeněk Hartman, Pavel Havlíček, Josef Hejcman, Miroslav Izák, Petr Janderka, Stanislava Janečková, Brigita Jungová, Jana Juránková, Marie Kochová, Marta Krajíčková, Jiří Kučera, Miroslav Postler, Ludmila Suchánková, Jana Valentová, Jaromír Dusílek (externista)

 

1962 III. B tř. SVVŠ - 24 absolventů

tř. prof. Václav Heřman

Drahomír Macková, Marie Macková, Jaroslava Matoušková, Alena Matoušová, Vlasta Mervartová, Naděžda Nývltová, Josef Paštika, Vlasta Potočková, Josef Rejchrt, Věra Rejmanová, Eva Samková, Josef Schindler, Josef Suchánek, Hana Šestáková, Zdeněk Šíma, Petr Škalda, Marie Šmídová, Bohuslav Šotola, Karel Štěpán, Iva Štěpánová, Renata Venygrová, Blanka Vetterlová, František Wünsch, Václav Zákravský

 

1963 III. A tř. SVVŠ - 24 absolvetů

tř. prof. Miloslav Güttner

Milan Baše, Čestmír Brandejs, Hana Černá, Jiřina Černíková, Petr Dědek, Miroslav Dolek, Jaroslav Effenberk, Eva Fajlová, Lenka Hofmanová, Jaroslava Holancová, Hana Ulrichová-Hrazdírová, Oldřich Hulc, Anežka Ježková, Václav Jirkovský, Tomáš Karban, Josef Kejval, Jan Kořínek, Marie Kořínková, Jitka Kovaříčková, Václav Králík, Marie Macková, Jaroslav Marel, Lenka Mizerová, Roman Wilczak

 

1963 III. B tř. SVVŠ - 24 absolventů

tř. prof. Milena Hejnová

Jarmila Dohnálková, Jarmila Hofmanová, Ivan Neuman, Alena Novohradská, Marie Opinková, Pavel Pospíchal, Hana Preclíková, Miroslava Pumrová, Josef Rousek, Julio Ryšavý, Marie Smolová, Libuše Spěváčková, Hana Sychrovská, Jana Šabatová, Jitka Šestáková, František Šik, Květa Šípková, Josef Šmíd, Eva Víchová-Šrenková, Helena Vanická, Vojtěška Víchová, Zdeněk Vodička, Vladimír Zima, Petr Zítko

 

1964 III. A tř. SVVŠ - 30 absolventů

tř. prof. Jaroslav Plicka

Karel Baše, Zdenka Bezděková, Milada Bohuslavová, Milan Brandejs, Marie Čečetková, Jaroslava Černá, Anežka Červinková, Milena Hlaváčová, Miloš Janýra, Jaromír Kasal, Vítězslava Koubová, Jarmila Kozáková, Hana Kudrlíčková, Anežka Mervartová, Zdeněk Němeček, Blanka Nováková, Marie Nusková, Jarmila Patráková, Milena Pažitná, Kristína Pohlová, Jaroslava Popelková, Miroslav Práza, Marta Prokopcová, Jana Rotterová, Božena Svědíková, Milena Urbanová, Josef Vedlich, Jarmila Zidková, Božena Žaludová, Jana Netíková

 

1964 III. B SVVŠ - 31 absolventů

tř. prof. Eva Kuřinová

František Biša, Soňa Cejnarová, Jarmila Grussová, Věra Hillnerová, Jaroslav Gütler, Lydie Chlupová, Karel Jareš, Jan Jeřábek, Miloslava Jindrová, Miluška Kašparová, Václava Korsová, Vilém Křečan, Helena Kubantová, Dana Kynclová, Jana Novotná, Jaroslava Páblová, Libuše Pražáková, Dagmar Sixtová, Olga Slavíková, Zdeněk Socha, Igor Stránský, Irena Suková, Marie Šmídová, Václav Šotola, Pavel Tojnar, Věra Vaňková, Bohumila Venclová, Milada Voborníková, Jiří Záhořík, Václav Zima, Karel Bareš (externista)

 

1965 III. SVVŠ - 34 absolventů

tř. prof. Jaroslav Šitina

Blanka Ambrožová, Věra Bašková, Božena Burešová, Eva Čtvrtečková, Rudolf Dytrt, Radomír Gerstner, Vít Grulich, Petr Hanuš, Drahuše Hermanová, Olga Jehličková, Blanka Jelínková, Jarmila Jeřábková, Ivanka Kadlecová, Vladimír Malý, Jaroslava Marečková, Josef Martínek, Marie Matoušová, Hana Matušková, Josef Novotný, Taťana Potočková, Květa Ptáčková, Jarmila Sitná, Jana Sládková, Květoslava Smolová, Jana Šenková, Milena Šímová, Eva Šotolová, Ladislav Tláskal, Vlasta Tošovská, Marie Valášková, Miroslava Vítková, Tomáš Vojtěch, Alena Kopalová (externistka), Zlatoslava Zíglová

 

1966 III. A SVVŠ - 29 absolventů

tř. prof. Miloslav Güttner

Milan Brandejs, Zdeněk Brich, Milena Dvořáková, Marie Francová, Ladislav Hanuš, Soňa Hiklová, Václav Hora, Stanislava Chvátalová, Aleš Jelínek, Jiřina Kašparová, Miloslav Kejval, Marta Kovářová, Oldřich Kurz, Miluše Langrová, Miroslav Macek, Václav Macek, František Podolník, Zdeňka Poláková, Zdeněk Potůček, Alena Příhodová, Josef Ptáček, Pavel Sekyra, Jan Syrovátko, Blanka Šmídová, Marie Šperlová, Jaroslav Trnka, Iva Vašková, Jiřina Veselková, Marta Záhoříková

 

1966 III. B SVVŠ - 27 absolventů

tř. prof. Milena Ottová

Jindřiška Binarová, Anna Černá, Miloslava Černá, Zdenka Dusílková, Ludmila Hajdová, Květoslava Hradecká, Miroslava Holmanová, Libuše Jandová, Marie Junková, Vlasta Kohoutková, Hana Kořízková, Hana Kubíková, Eva Labudová, Marie Macháčková, Svatava Marková, Jana Martínková, Alena Michalcová, Libuše Nováková, Marie Podzimková, Stanislava Retrová, Zdeňka Růžičková, Drahomíra Říhová, Eva Štanderová, Danuše Václavíková, Marcela Wehlová, Jarmila Wimmerová, Marketa Zitková

 

1967 III. roč. SVVŠ - 34 absolventů

tř. prof Jaroslav Plicka

Marie Babická, Helena Čiháčková, Jana Dědková, Pavel Fečko, Marie Felglová, Danuše Filipová, Jan Flégl, Marie Grinbergová, Lidmila Ježková, Libuše Karbanová, Jan Korman, Hana Koubová, Božena Králová, Berta Macková, Emilie Macháčková, Jiřina Malá, Radmila Malá, Eva Maternová, Miluše Mervartová, Olga Nejedlá, Bohumila Němcová, Drahomíra Nosková, Ladislav Pavlík, Olga Pavlíková, Marie Preclíková, Olga Rydygrová, Zdeněk Řehák, Jiří Severa, Jana Spěváčková, Ivana Šedová, Marie Šotolová, Danuše Tláskalová, Věra Tomášová, Vlasta Vítková

 

1968 III. A SVVŠ - 20 absolventů

tř. prof. Jaroslav Šitina

Hana Bořková, Albína Boukalová, Vladko Bydžovský, Vladimír Dušek, Jiří Dvořák, Josef Frýda, Zdeňka Chvátalová, Jaroslav Janýra, Marie Juřičková, Rena Kuchařová, Jan Lochman, Jiří Potůček, Marta Půlpánová, Ivo Říha, Miroslav Šenkýř, Josef Tošovský, Jarmila Ulrichová, Zora Vanická, Václav Vojtěch, František Votroubek

 

1968 III. B SVVŠ - 21 absolventů

tř. prof. PhDr. Zdeněk Veverka

Božena Andršová, Jaroslav Bartoš, Iva Beščecová, Oldřiška Bělská, Hedvika Bittnerová, Věra Brázdová, Jana Brodecká, Marcela Hartmanová, Věra Hubáčková, Alena Kejzlarová, Zdeňka Kodydková, Jaroslav Linhart, Jiří Mach, Ivana Matějů, Vilém Semerák, Iveta Světlíková, Zdeňka Šarounová, Zdeňka Štěpánová, Alena Vernerová, Ludmila Volfová, Alois Žďárek

 

1969 III. A SVVŠ - 27 absolventů

tř. prof. Miloslav Güttner

Helena Bartošová, Dagmar Bezděková, Zdeňka Boháčová, Radovan Dražan, Drahuše Faltová, Jiří Fiala, Vladimír Gregorovič, Dáša Hartmanová, Igor Homolka, Jan Hurych, Marie Ježková, Josef Kovaříček, Ludmila Krahulcová, Eva Kristenová, Věra Kuderová, Lucie Melichárková, Vít Mihalík, Jiří Mračík, Ivo Mráz, Magdalena Pavlíčková, Vladimír Povýšil, Ivan Purm, Jiřina Rosenkranzová, Alena Skočdopolová, Jiří Šitina, Jiří Švarc, Richard Žahourek

 

1969 III. B SVVŠ - 24 absolventů

tř. prof. Milena Ottová

Irena Barešová, Marie Brandejsová, Jana Čudová, Naděžda Čudová, Anna Drašnarová, Alena Havlová, Helena Hejátková, Blanka Hejzlarová, Marie Kárníková, Kristiana Knapová, Marie Komárková, Miloslava Kudrličková, Rudolf Kutnar, Naděžda Macková, Blanka Otčenášková, Věra Přibylová, Marta Seidlová, Jarmila Schejbalová, Jaroslav Smrček, Milena Suková, Jana Škvrnová, Karel Uhlíř, Jaroslava Vanžurová, Marie Voltrová

 

1970 III. A SVVŠ - 33 absolventů

tř. prof. Jaroslav Plicka

Venuše Boukalová, Karel Cejnar, Ondřej Červinka, Ludmila Dědková, Jana Dolková, Eva Dušková, Václav Hájek, Josef Hradecký, Ludmila Hrnčířová, Alena Hvězdová, Zuzana Chlumská, Jaroslav Komínek, Eva Kotlantová, Libuše Kovářová, František Krahulec, Jitka Kubíková, Jiří Macek, Jiří Macháček, Milena Pařízková, Jan Pohl, Petr Pola, Hana Potůčková, Věra Preclíková, Ladislav Přibyl, Zdenka Samková, Irena Škodová, Ivo Šmíd, Miloslava Šmídová, Hana Šťásková, Josef Štěpán, Jana Vernerová, Patrik Vít, Antonín Vítek

 

1970 III. B SVVŠ - 33 absolventů

tř. prof. Václav Čáp

Jarmila Andrýsová, Marie Bláhová, Jiřina Brandejsová, Václav Čtvrtečka, Marie Fingrálová, Alena Francová, Marcela Hofmanová, Lenka Hurychová, Jiří Janda, Marcela Jarkovská, Olga Jirkovská, Yvona Kloučková, Sylvie Koldová, Hana Korbutová, Dagmar Kordíková, Zdeňka Kroupová, Eva Mervartová, Eva Moláčková, Jana Neffová, Zdena Neffová, Anna Pavlová, Irena Pfeiferová, Jaroslava Píšová, Marie Poláčková st., Marie Poláčková ml., Anežka Punarová, Ivana Rathouská, Milena Slavíková, Dimitrie Stojčevová, Blanka Svatoňová, Jana Šolínová, Ivana Vacková, Vladimíra Víchová

 

1972 IV. A gymnázia - 30 absolventů

tř. prof. Jaroslav Šitina

Vladislava Balcarová, Jaroslava Dušková, Miroslav Dyntar, Miloš Hanousek, Věra Hejzlarová, Pavel Hloušek, Yvona Honová, Vratislav Hubáček, Věra Kalertová, Jiří Kaněra, Antonín Karásek, Zdeněk Komínek, Otakar Krásný, Eva Macháčková, Petr Maur, Drahoslava Meldová, Vladimír Petr, Vlastimil Plíhal, Ladislav Pokorný, Iva Rezková, František Skácel, Ivana Sobotková, Daniela Syrová, Marta Šolcová, Petr Tomáš, Ludmila Valášková, Ilja Voslař, Jana Weberová, Zdeněk Zahradníček, Petr Zapletal

 

1972 IV. B gymnázia - 23 absolventů

tř. prof. Marie Krahulcová

Jitka Bašová, Rut Brožová, Jaroslava Dernerová, Iva Dostálová, Stanislava Fajmanová, Antonie Forejtková, Mirjam Frydrychová, Jana Hanušová, Miluše Hašková, Lada Hiklová, Helena Koblížková, Zdeňka Bártová-Kořínková, Věra Kyralová, Jiřina Malcová, Věra Mračíková, Jana Pokorná, Drahomíra Rathouská, Dagmar Steinerová, Vladimír Špaček, Milena Štěpánová, Václav Tomáš, Eva Vacková, Zdeňka Vojtěchová

 

1973 IV. A gymnázia - 28 absolventů

tř. prof. Miloslav Güttner

Luděk Bělský, Romana Budišová, Václav Dachs, Oldřich Daněk, Jiřina Hlaváčková, Václav Hlavsa, Richard Hofman, Eliška Hofmanová, Věra Hvězdová, Iva Jirásková, Eva Koblasová, Jindřiška Kovářová-Macková, Jan Krahulec, Josef Kratěna, Blanka Krištofová, Zdeněk Kroulík, Marta Kuhnová, Svatopluk Marek, Miroslav Netík, Jiří Němec, Jan Novák, Jan Sedláček, Dagmar Svobodová, Zdeněk Šlitr, Václav Šolín, Stanislav Švík, Aleš Verner, Vlasta Zelená

 

1973 IV. B gymnázia - 32 absolventů

tř. prof. Helena Jirkovská

Vladimír Balcar, Josef Bartoš, Anna Brichová, Eva Dyntarová, Stanislava Hekerlová, Věra Karásková, Eva Kňourková, Tomáš Krejčí, Zuzana Kuchařová, Milena Kupcová, Hana Lásková, Marta Lukášková, Hana Marková, Jana Marková, Bohuslav Matějka, Alena Navrátilová, Ivana Perglová, Milada Pišlová, Květoslava Pitlová, Jaroslava Plechatá, Karel Polzer, Šárka Pospíchalová, Eva Prázová, Dana Skučková, Olga Smolová, Jana Svobodová, Marcela Škobisová, Zdenka Šťastná, Stanislava Štěpánová, Dana Ratvajová-Ulrychová, Vladimír Zima, Alena Žďárková

 

1974 IV. A gymnázia - 33 absolventů

tř. prof. Jaroslav Zítka

Josef Balcar, Miroslava Bláhová, Alena Bohdaská, Marie Černá, Helena Doležalová, Josef Fingrál, Eva Hanušová, Radmila Hartmanová, Lubor Homolka, Hana Horáková, Jiří Houser, Miloslav Hvězda, František Chaloupka, Lenka Janková, Helena Kárníková, Jiří Krejčí, Olga Lukešová, Václav Mádr, Eva Netíková, Iva Neumanová, Jitka Pagová, Vladimír Peřina, Václav Sedláček, Milan Smola, Markéta Suchánková, Magdalena Svobodová, Pavel Šiman, Raděna Šolínová, Alena Tošovská, Kamil Vávra, Ivana Vilímková, Marie Vítová, Milena Weisserová

 

1974 IV. B gymnázia - 27 absolventů

tř. prof. Marie Budišová

Jitka Andršová, Alena Bašová, Libuše Duzbabová, Věra Dyntarová, Helena Fidranská, Milena Fléglová, Věra Fleglová, Jindřiška Hekerlová, Miloslava Hromádková, Drahomíra Jarošová, Ilona Knotková, Marie Krafková, Marie Králová, Věra Musilová, Blanka Nyžnyková, Miroslava Otčenášková, Milena Podstatová, Vlasta Popelková, Květoslava Popová, Věra Potočková, Petruška Prázová, Jana Pražáková, Miroslava Sapáková, Jana Škodová, Hana Kristlová, Hana Špůrová, Blanka Vohralíková

 

1975 IV. roč. gymnázia - 35 absolventů

tř. prof. Marie Lišková

Aleš Balcar, Marcela Balcarová, Jiří Beščec, Karel Boháč, Lenka Budišová, Eva Bůžková, Zdeňka Čapková, Hana Drahokoupilová, Drahomíra Dubánková, Iva Dubánková, Eva Hanáková, Milan Hanuš, Marie Hartmanová, Zdeněk Hejzlar, Jan Ježdík, Martin Ježek, Venuše Kavánová, Vlasta Kocábková, Jana Kotvová, Ivo Macela, Věra Máslová, Jiří Matějka, Jiří Němec, Hana Pavlíková, Jana Peterová, Jan Petráň, Petr Poláček, Lenka Potůčková, Miluška Sazimová, Dana Sedláčková, Eva Sedláčková, Milan Šesták, Zdeněk Tláskal, Jitka Utěkalová, Petr Valášek

 

1976 IV. roč. gymnázia - 32

tř. prof. PhDr. Jaroslav Vachek

Jana Bašková, Václav Beneš, Marie Burešová, Dana Fabiánová, Olga Francová, Drahuše Hartmanová, Jolana Hlávková, Ivana Horáková, Jan Jakl, Marie Kašparová, Pavel Krásný, Jaroslav Láska, Eva Mádrová, Jan Macháček, Vlasta Martinková, Dagmar Petrová, Miroslava Podolská, Anna Řeháková, Soňa Součková-Šafářová, Zdeněk Šmída, Jiří Špaček, Zdeněk Štěpánek, Markéta Štěpánová, Jiří Šubrt, Irena Švíková, Václav Verner, Božena Veverková, Pavel Vlášek, Blanka Zajícová, Jiří Zilvar, Zdeněk Zilvar, Vladimíra Žďárková

 

1977 IV. roč. gymnázia - 33 absolventů

tř. prof. Jaroslav Šitina

Zdeňka Bajerová, Petr Balaš, Jana Bednářová, Milan Bláha, Jana Melicharová-Cimrmanová, Zdeňka Dědková, Světla Divecká, Miroslav Dusílek, Jiří Hanousek, Ivana Heritesová, Jitka Hoňková, Jitka Chudá, Jaroslav Jirman, Jiří Králíček, Irena Kultová, Václav Kyral, Jarmila Musilová, Luboš Pátek, Jiří Petr, Věra Pochopová, Jaroslava Prázová, Stanislav Ptáček, Iva Rubešová, Helena Sedláčková, Vladimíra Šitinová, Jiřina Škaldová, Jiří Šmída, František Tošovský, Kristina Vaňková, Zdeňka Veverková, Eva Vostřezová, Hynek Železník, Lidmila Žilíková

 

1978 IV. roč. gymnázia - 33 absolventů

tř. prof. Marie Budišová

Jiří Balaš, Lenka Borovská, Iva Brustmanová, Hana Bučková, Marcela Čančarová, Štěpán Černý, Josef Červinka, Karel Čtvrtečka, Jiří Dohnal, Renata Forejtková, Jaroslava Hartmanová, Věra Hejzlarová, Lubomír Hejzlar, Petr Hlaváček, Dana Hubková, Zbyněk Ježek, Danuše Juřičková, Jana Koblížková, Josef Kovaříček, Hana Kozubová, Hana Krahulcová, Stanislav Langenberger, Marie Pacholátková, Jaroslav Patrný, Milan Pohl, Marcela Polzerová, Emil Polzer, Oldřich Smola, Luboš Škoda, Jitka Tošovská, Stanislava Vaňková, Jarmila Žabokrtská, Eva Nováková (externistka)

 

1979 IV. A gymnázia - 35 absolventů

tř. prof. Antonie Fišerová

Martin Bohuňovský, Vlasta Brandejsová, Oldřich Bureš, Helena Bůžková, Karel Cvejn, Lenka Černá, Jiří Černý, Irena Červinková, Karel Havlíček, Naďa Hennebergová, Jaroslava Hloupá, Dana Hofmanová, Soňa Hofmanová, Blanka Horáková, František Chudý, Naděžda Jacková, Alena Jedlinská, Eva Kašpárková, Alena Kašparová, Evženie Kouřímová, Ivana Malá, Miloš Martinec, Luboš Moravec, Naděžda Pekařová, Svatava Pöschlová, Jiří Potoček, Jiří Rydlo, Zdeňka Ryšavá, Zdeněk Štandera, Irena Štěrbová, Lenka Tomášová, Iva Viková, Kamila Vlčková, Jana Vodochodská, Hana Zatloukalová

 

1979 IV. B gymnázia - 35 absolventů

tř. prof. Helena Jirkovská

Petr Benedikt, Dana Divecká, Karel Dočekal, Jana Dojivová, Miroslava Faltová, Miloš Güttner, Jaroslava Hamzová, Vlasta Hejzlarová, Jan Hendrych, Pavel Heřman, Petr Heřman, Eva Holzbechrová, Petra Jandourková, Ludmila Janková, Iva Janků, Jana Kárníková, Kamila Kilianová, Jana Kocábková, Jana Krkošková, Milena Mervartová, Ivana Moravcová, Milan Ondrák, Vladislav Peřina, Jaroslav Podolský, Jitka Pourová, Jana Prázová, Zdeněk Rabyška, Václav Rajchl, Zuzana Hofmanová - Rydlová, Zdeněk Říčař, Václava Suchánková, Petr Šmída, Ivana Švorcová, Eva Tesařová, Jan Volhejn

 

1980 IV. A gymnázia - 32 absolventů

tř. prof. Miloslav Güttner

Václav Bareš, Milan Bittner, Lenka Cejnarová, Luděk Černohorský, Jaroslav Čížek, Jana Dernerová, Petr Hejzlar, Bohuslav Chudý, Ilona Jelečková, Eva Kozáková, Libor Kunc, Alena Laušmanová, Jan Linhart, Jarmila Linhartová, Iva Lukášková, Miroslav Měšťan, Dana Mrázková, Irena Navrátilová, Jitka Neumanová, Mirko Nosek, Josef Potůček, Lenka Runštuková, Miloš Říčař, Dagmar Říčařová, Martin Šála, Simona Šimonová, Jana Šitinová, Jana Šlichtová, Iveta Vachková, Václav Vaněk, Miroslava Váňová, Dana Volfová

 

1980 IV. B gymnázia - 34 absolventů

tř. prof. Václav Čáp

Hana Bartošová, Jana Beránková, Lenka Bodláková, Jana Brožková, Milana Budišová, Ludmila Čtvrtečková, Jarmila Dařílková, Jiří Duchatsch, Petr Fina, Milan Hofman, Jarmila Hůlková, Libor Hylena, Jarmila Jírová, Milan Kahoun, Vítězslav Kaňa, Jana Kaněrová, Emerich Krasek, Zdeněk Kratochvíl, Helena Krystufová, Eva Kvasničková, Josef Mádr, Drahomíra Mervartová, Helena Mrázková, Jiří Nesl, Věra Neumanová, Josef Novák, Eva Obstová, Jana Pumrová, Jiřina Škodová, Sylva Škvárová, Ivana Šrámová, Jitka Votavová-Štaudtová, Ctirad Štěpánek, Jan Zahradník, Blanka Zárybnická

 

1981 IV. A gymnázia - 39 absolventů

tř. prof. Marie Budišová

Jan Bahník, Radovan Balcar, Milan Bořek, Jaroslav Hampl, Milan Hampl, Karel Hanousek, Jana Hátlová, Ladislava Hlavsová, Zuzana Hocká, Zuzana Hovorková, Jaroslav Hrabě, Hana Hrubá, Božena Jarkovská, Dana Kerhartová, Josef Koblása, Václav Kubišta, Eva Kuhnová, Taťána Limberská, Eva Linhartová, Blažena Martínková, Jana Melicharová, Josef Mervart, Luboš Mervart, Miloš Nejman, Stanislav Peřina, Petr Poláček, Božena Poláčková, Yveta Pungeová, Lenka Remešová, Libuše Sedláčková, Lenka Skaličková, Iveta Svatošová, Stanislav Štěnička, Lenka Štěpánová, Roman Švorc, Taťána Vávrová, Pavel Vít, Eva Zilvarová, Vladimír Zvolánek

 

1981 IV. B gymnázia - 38 absolventů

tř. prof. Jaroslav Bartoš

Věra Bartošová, Renata Bobková, Jaroslava Brichová, Květoslava Buryšková, Alena Černá, Milena Černá, Stanislav Černohous, Ludmila Červinková, Marie Divíšková, Helena Dostálová, Lidmila Frýdová, Zdena Hejzlarová, Jiřina Horáková, Zdeněk Jelen, Eva Kováříčková, Milan Krystuf, Eva Kubišová, Dana Lichtenberková, Zuzana Machačová, Hana Martinková, Eva Nováková, Josef Pešek, Jaroslav Petera, Jaroslava Popová, Hana Rejtharová, Milan Richtr, Ivana Rydlová, Sylva Skočdopolová, Jaroslava Suchánková, Karel Šolín, Jitka Šritrová, Ladislav Tarant, Ladislav Tichý, Zdeňka Tomasová, Šárka Vašátková, Josef Verner, Miroslava Zajíčková, Ivana Zíbarová

 

1982 IV. A gymnázia - 37 absolventů

tř. prof. PhDr. Marie Zdobnická

Petr Berkovec, Marcela Bošová, Hana Burketová, Martina Čápová, Eva Doležalová, Milan Duben, Helena Dubnová, Iva Dvořáková, Irena Fránková, Ivana Gruntová, Ludmila Hušková, Petr Chlupáč, Ilona Kabaštová, Martin Koštůr, Stanislav König, Jiří Kroupa, Hana Kvasničková, Ivana Landgráfová, Václav Lepš, Zdenka Málková, Jana Martinková, Sylva Michlová, Zuzana Mračnová, Blanka Pekařová, Josef Petera, Luboš Petr, Jana Poulová, Karel Růžička, Jana Rybínová, Jana Sarvašová, Aleš Sedláček, Jan Smolík, Jana Stodůlková, Jana Stožická, Václav Vavřínka, Vít Volhejn, Aleš Vrátný

 

1982 IV. B gymnázia - 34 absolventů

tř. prof. Helena Jirkovská

Naďa Báčová, Jiří Bartoň, Lenka Bašková, Ivana Brzobohatá, Radka Cvejnová, Miroslav Čtvrtečka, Ilona Děkanová, Irena Dvořáková, Aleš Fidrantský, Petr Havel, Jana Házová, Zuzana Homolková, Zdeněk Horáček, Daniel Huml, Iva Jelínková, Jiřina Jiroudová, Helena Kadeřávková, Marcela Kadlecová, Milanka Kostadinová, Alena Krištofová, Iveta Krupičková, Jiří Kubec, Miloš Linhart, Jarmila Machová, Josef Mareš, Bohuslav Matys, Emil Petera, Pavel Petr, Simona Potůčková, Petr Škoda, Miroslav Vencl, Milan Vondřejc, Eva Vošlajerová, Jana Prouzová

 

1983 IV. A gymnázia - 38 absolventů

tř. prof. Antonie Fišerová

Renata Beránková, Jarmila Brandejsová, Aleš Černý, Luboš Daněk, Jiří Falta, Luboš Franc, Aleš Gabriel, Radim Gajdoš, Ludmila Hrnčířová, Yvona Chmelařová, Lumír Chroust, Milena Janečková, Ivana Jarkovská, Jiří Jarkovský, Ivana Kašparová, Helena Konečná, Luďka Korotvičková, Miloš Kosina, Pavel Krkoška, Martina Krystufová, Jiří Kunc, Renata Lanczová, Ilona Linková, Ivana Martinková, Zdeněk Nemazal, Gabriela Nepeřená, Milena Netíková, Luděk Paprskár, Miloslava Peterová, Ivana Rýglová, Vladimíra Sedláčková, Eva Smolová, Jarmila Stonjeková, Eva Sychrovská, Jiří Šilhan, Pavel Šmída, Radka Šťásková, Radovan Waschinger

 

1983 IV. B gymnázia - 39 absolventů

tř. prof. Marta Záhoříková (zast. tř. prof. Helena Jirkovská)

Naděžda Archlebová, Milan Balažovič, Milena Šolcová, Miloslava Dostálová, Monika Fajmanová, Vladimír Fina, Petr Flégl, Zuzana Hájková, Ota Hemer, Hana Jančí, Vladimíra Jarkovská, Iva Pražáková, Jarmila Kačerová, Jitka Koldová, Iva Lehká, Jana Mrázková, Lenka Oubrechtová, Miloš Pařízek, Jiří Pinka, Jiří Praus, Jana Preclíková, Petr Rázek, Rudolf Remeš, Ivan Rybka, Miroslav Rydlo, Petr Šitina, Ivana Šperová, Jana Švorcová, Jarmila Thérová, Milena Tichá, Eva Vachková, Renata Vávrová, Miroslav Věříš, Luděk Vích, Pavlína Víchová, Helena Voborníková, Jan Vohralík, Veronika Vokálová, Jitka Vrtalová

 

1984 IV. A gymnázia - 37 absolventů

tř. prof. PhDr. Marie Zdobnická

Zbyněk Dušátko, Vilma Grohová, Tomáš Hamáček, Alena Hrnčířová, Hana Hubáčková, Ilona Jarkovská, Bedřiška Jirsová, Zdena Kaplanová, Eva Kašparová, Renata Krejčová, Petr Mach, Dagmar Macháčová, Daniela Marková, Blanka Němečková, Miloš Novák, Milena Nováková, Radka Novotná, Petr Novotný, Zuzana Pešková, Josef Plašil, Pavel Pohl, Hana Prošková, Monika Pumrová, Roman Rada, Jitka Rybínová, Pavlína Rybková, Eva Říčařová, Miroslav Sixta, Marcela Smažíková, Naděžda Staňková, Blanka Stránská, Petr Stuchlík, Petr Šitina, Miloš Vencl, Marie Věříšová, Jiří Víšek, Petr Zvolánek

 

1984 IV. B gymnázia - 37 absolventů

tř. prof. Marie Budišová

Lenka Albrechtová, Martina Andrlová, Olga Antošová, Vladimír Bareš, Eva Bašová, Naděžda Bohdaská, Renata Černá, Iva Červená, Jaroslav Čtvrtečka, Irena Dohnanská, Josef Falta, Helena Goldsteinová, Jeroným Holý, Šárka Horáková, Jiří Chmelař, Miroslava Ježková, Luděk Jiroud, Ivana Jonešová, Milan Kyncl, Tomáš Klinský, Vojtěch Korotvička, Pavla Košťálová, Josef Krahulec, Bohuslava Křepelová, Eva Kupková, Petr Likavec, Jitka Malijovská, Miroslava Nosková, Libuše Přibylová, Pavel Rous, Věra Serbousková, Zdeněk Svědík, Yvona Šrenková, Ivana Tejklová, Miloš Voborník, Pavlína Zavadilová, Ivana Zošiaková

 

1985 IV. A gymnázia - 32 absolventů

tř. prof. Miloslav Güttner

Dana Albrechtová, Martina Bačová, Monika Barvířová, Irena Drašnarová, Lenka Dvořáková, Irena Fialová, Hana Filipová, Mirka Flechtnerová, Jarmila Hartmanová, Helena Bednářová, Miroslava Hejzlarová, Lenka Horáčková, Helena Chmelařová, Pavlína Chmelařová, Simona Kujalová, Sylva Lichtenbergová, Helena Marešová, Dagmar Nápravníková, Miroslava Nožičková, Hana Pinková, Šárka Pourová, Hana Rejtharová, Zdenka Samková, Iveta Sarvašová, Jana Suková, Irena Šimonová, Dagmar Šubrtová, Renáta Tesařová, Hana Tláskalová, Vlasta Tomková, Michaela Vondráčková, Iva Žďárková

 

1985 IV. B gymnázia - 32 absolventů

tř. prof. Jiří Macek

Patrik Bejda, Karel Bělohlávek, Petr Cejnar, Ilona Drcmánková, Pavel Duben, Romana Fiedlerová, Petr Grulich, Jaroslav Hájek, Stanislav Hanousek, Eva Hercíková, Renata Hovorková, Ivona Jarkovská, Miroslav Jarolímek, Jiří Jiral, Iva Kotačková, Petr Kotva, Jitka Krulichová, Lubomír Kuchař, Jana Kupková, Jana Linhartová, Libor Macháček, Jiří Mareš, Adéla Matoulková, Štefan Piecka, Ondřej Poul, Alena Přibylová, Václav Rydlo, Jiří Samek, Marcela Venclová, Lenka Stránská, Alena Šmídová, Richard Štulík

 

1986 IV. A gymnázia - 36 absolventů

tř. prof. Jaroslav Bartoš

Václav Antoš, Marcela Balcarová, Jiří Franc, Irena Hlaváčková, Soňa Jindrová, Pavel Košek, Jan Kováč, Jitka Krejčová, Martin Kvirenc, Jana Kubečková, Světlana Kühnelová, Pavel Langer, Světluše Langerová, Petr Minařík, Petr Mňuk, Petra Němečková, Kamila Panenková, Václav Pařízek, Petra Pohlová, Milada Prouzová, Renata Remešová, Lenka Roubalová, Luboš Řehák, Renata Říčařová, Petr Stryal, Pavel Stuchlík, Lenka Suchánková, Julius Šimko, Romana Škaldová, Michal Špelda, Iveta Vaverková, Jana Vilímková, Jaroslava Volhejnová, Lenka Zákravská, Jana Zítková, Alena Kindlová

 

1986 IV. B gymnázia - 37 absolventů

tř. prof. Miloslav Güttner

Hana Ambrožová, Marie Barešová, Jiří Bouček, Miloš Březovský, Pavel Cejnar, Jaroslav Debnár, Eva Endlicherová, Hana Hemerová, Petr Holý, Jiří Hvězda, Lenka Hvězdová, Lenka Kadečková, Jindra Koldinská, Milena Kábrtová, Lenka Krejčová, Karin Kuhnová, Miloš Kytka, Eva Lepšová, Květa Mrázková, Bohuslav Netík, Zdeněk Novák, Marie Pátková, Jaroslav Pultar, Jolana Řeháková, Eva Stonjeková, Jana Šichanová, Pavel Štěpán, Věra Tačíková, Radana Vágnerová, Ivana Vernerová, Marcela Věříšová, Leoš Voborník, Ivana Žaludová, Martina Musilová, Jana Vrbová, Václav Stehlík, Michaela Hájková

 

1987 IV. A gymnázia - 36 absolventů

tř. prof Helena Jirkovská

Ivana Bílková, Iva Brandejsová, Jaroslav Bureš, Ivana Buryancová, Petr Cejnar, Miloslav Čapek, Nevena Dimitrovová, Jaroslav Doležal, Petra Faltová, Luboš Felcman, Tomáš Grulich, Josef Halda, Gabriela Hejcmanová, Dagmar Heritesová, Bedřich Herzig, Jan Kletečka, Lucie Konrádová, Pavel Koudelka, Lili Krótká, Lidmila Kubečková, Lada Macková, Alice Martináková, Karel Martinec, Zdenka Martinková, Miloslav Nič, Naděžda Pešková, Kamila Plašilová, Olga Prušová, Iveta Ptáčková, Šárka Rejzková, Pavel Rydlo, Václav Šilhan, Renata Šťásková, Lenka Vrtalová, Veronika Marková, Helena Vrbická

 

1987 IV. B gymnázia - 35 absolventů

tř. prof. Dagmar Bláhová

Marcela Balcarová, Alena Buralová, Rudolf Čtvrtečka, Dana Havlová, Petr Hrnka, Monika Hubálková, Michaela Molnárová-Chlupáčová, Marie Janková, Světla Jelenová, Petr Ježek, Jana Kantorová, Lenka Kinlová, Ladislava Kolínová, Alena Kubešová, Irena Kubíčková, Dalibora Bašová-Kupková, Roman Machata, Hana Machová, Marie Nedomanská, Lenka Novotná, Martina Přibylová, Lenka Cihlářová-Račáková, Jana Remešová, Radana Sedláčková, Stanislava Sedláčková, Petr Sixta, Jitka Hostinská-Sochrová, Viktor Sochůrek, Jitka Světlíková, Pavel Štěpán, Vlastislava Tačíková, Petr Tomeš, Libor Vláha, Zuzana Volfová, Petr Nedvídek

 

1988 IV. A gymnázia - 33 absolventů

tř. prof. PhDr. Marie Zdobnická

Jaroslav Čečetka, Marian Foltýn, Iveta Grohová, Jiří Halda, Jana Hofmanová, Martin Holanec, Jiří Hrdlička, Hana Jílková, Pavlína Jirsová, Jana Karnišová, Jindřich Kec, Irena Klajlová, Blanka Kostková, Kamil Krejcar, Klára Lichá, Markéta Linková, Jana Lovětínská, Miloš Mach, Irena Matoušová, Tomáš Pavlík, Vladislav Podhorník, Eva Prouzová, Radka Sobotková, Jiří Souček, Renata Štěpařová, Dana Thérová, Martin Tribula, Jaroslav Veber, Jan Veselý, Adam Vondráček, Petr Zahradník, Marie Zákravská, Martina Zavadilová

 

1988 IV. B gymnázia - 35 absolventů

tř. prof Antonie Fišerová

Alena Bílková, Iva Čtvrtečková, Marie Dyntarová, Roman Eliáš, Dušan Felcman, Milena Fiedlerová, Lenka Frizlová, Jana Hofmanová, Jana Holečková, Alžběta Jirkovská, Kamila Jirušková, Lenka Klimková, Lenka Krytinářová, Kateřina Kupková, Magda Kupková, Martin Lemfeld, Petr Mareš, Petr Marinoff, Miroslav Martínek, Karel Matoušek, Irena Medková, Petr Meliš, Renata Nevěřilová, Petra Nusková, Petr Pekař, Jan Rejchrt, Štěpánka Rollová, Václav Roubal, Jana Rýdlová, Simona Serbousková, Milan Šindler, Jaroslav Šrámek, Irena Šritrová, Jiří Tomášek, Petr Vymetálek

 

1989 IV. A gymnázia - 38 absolventů

tř. prof. PhDr. Anna Bisová (PaedDr. Alena Grimová)

Jiřina Adámková, Martina Alexandrová, Monika Balašová, Helena Balcarová, Lubomír Baše, Marcel Beneš, Martin Blažo, Pavlína Dolejší, Iveta Doležalová, Bohumír Dragoun, Helena Fléglová, Jana Flechtnerová, Pavel Franc, Milena Fryntová, Libor Hájek, Oldřich Hájek, Kateřina Hisirová, Milan Hojný, Marcela Šolínová-Holubová, Ivana Jarkovská, Radek Kvirenc, Josef Loukota, Ilona Lubasová, Zdeněk Lukášek, Petra Martinková, Jaroslava Mertová, Pavel Mlejnek, Vladimír Petera, Luboš Pipiš, Renata Prázová, Martin Roštlapil, Andrea Šuhajdová, Blanka Tajbrová, Zdeněk Tomáš, Michaela Ulrychová, Jindřich Vaněk, Stanislav Vašata, Petra Vodová

 

1989 IV. B gymnázia - 37 absolventů

tř. prof. Jiří Macek (Hana Hrubá)

Iveta Balcarová, Jana Buriánová, Jana Dohnalová, Miroslav Dolek, Monika Doležalová, Michaela Dvořáková, Romana Fléglová, Daniel Havlíček, Ondřej Hulc, Renata Kallajová, Jana Kaplanová, Dana Koblížková, Romana Krejzlová, Libuše Kujalová, Jitka Kupková, Šárka Lacmanová, Kateřina Macková, Vladimíra Macková, Kamila Machová, Leona Martincová, Jana Mokrejšová, Marek Nápravník, Simona Pištorová, Martin Poláček, Antonie Prokopová, Iveta Prušinovská, Monika Půlpánová, Galina Richterová, Ilona Sluková, Petr Suk, Josef Šedivý, Miroslav Šponar, Jana Štěchová, Ludmila Veselá, Dagmar Vichtová, Melita Vodeničárová, Jana Záleská

 

1990 IV. A gymnázia - 36 absolventů

tř. prof. Radoslav Šmíd

Miloslav Absolon, Petr Arijčuk, Ivana Barčíková, Petra Blažková, Zdeňka Brandejsová, Kateřina Dismanová, Pavel Franc, Sylvie Frymlová, Jaroslava Fiedlerová,Martina Gütlerová, Michaela Hrochová, Jiří Hroch, Pavla Jablonská, Lukáš Konrád, Hana Králíčková, Stanislava Králová, Vojtěch Krótki, Eva Křepelová, Monika Kubalová, Jan Loukota, Blanka Martínková, Radka Pavlovičová, Jan Pařízek, Martina Plhalová-Pavelková, Jiří Pilz, Roman Preclík, Radko Purm, Zdeněk Roubal, Veronika Smolová, Jolana Stonjeková, Martin Šnajdr, Lenka Tláskalová, Petr Tomášek, Petra Tošovská, Michal Valeský, Jindřich Žabka

1990 IV. B gymnázia - 36 absolventů

tř. prof. František CHudý

Jana Bártová, Robert Bejda, Marcela Bořková, Radka Bydžovská, Miroslav Černohous, Markéta Čtvrtečková, Alena Drašnarová, Markéta Faltová, Pavel Hájek, Tomáš Halda, Veronika Hamáčková, David Hanuš, Zdeněk Havelský, Kateřina Hlavatá, Martin Horák, Václav Jung, Lydie Kolářová, Václava Kupková, Lenka Meisnerová, Jiří Novák, Jaroslava Pachovská, Dagmar Pavlová, Štěpánka Petráňová, Pavel Potůček, Ilona Prouzová, David Resl, Hana Rolečková, Tomáš Seidel, Marie Semelová, Iva Sýkorová, Sylva Školníková, Jiří Verner, Jaroslav Vilímek, Petr Vlk, Dita Zavoralová, Alena Žabková

1991 IV. A gymnázia - 37 absolventů

tř. prof. PhDr. Jaroslav Vachek

Karel Adámek, Kamila Blažová, Jolana Brandejsová, Tomáš Doležal, Iveta Hanušová, Miloš Hartman, Dana Horáková, František Hubálek, Jitka Husníková, Milena Hynková, Lenka Kašparová, Monika Klimešová, Lenka Kroupová, Hana Kujalová, Lada Martináková, Josef Moravec, Eva Nováková, Jitka Pavlíková, Hana Perníková, Roman Petr, Romana Prouzová, Yveta Ratvajová, Anita Remešová, Ivana Ribárová, Václav Řehák, Marcela Sedláčková, Jiří Schejbal, Iveta Skálová, Jan Šváb, Andrea Tomková, Radka Tošovská, Pavel Trebichavský, Petr Truhlář, Pavlína Vachková, Tomáš Voborník, Leoš Voda, Renata Vozdková

 

1991 IV. B gymnázia - 37 absolventů

tř. prof. Jaroslav Bartoš

David Capoušek, Lucie Čejková, Monika Červinková, Tomáš Danielis, Marcela Dolejší, Tomáš Dvořáček, Monika Dvořáková, Tomáš Falta, Jitka Hertíková, Renata Jarkovská, Monika Jirásková, Olga Krištufová, Zdeněk Kubeček, Veronika Kulhavá, Marta Lochmanová, Petr Lukášek, Jaroslava Matoulková, Pavel Matouš, David Němeček, Lenka Netíková, Martin Odl, Václav Pavel, Eva Pinkasová, Kamil Postler, Marie Řehořová, Lada Říčařová, Jana Skalická, Jan Slavík, Lenka Sochová, Markéta Svatoňová, Olga Šafránková, Jana Štanderová, Martina Tomášová, Petra Voborníková, Josef Zákravský, Roman Žďárek, Petr Kamenický

 

1992 IV. A čtyřletého gymnázia - 39 absolventů

tř. prof. Dagmar Bláhová

Jiří Baláš, Lenka Broučková, Miloš Čihák, Vojtěch Domorád, Gabriela Dubnová, Alexandra Dvořáková, Monika Fabiánová, Ludmila Fléglová, Petr Grim, Blanka Hejzlarová, Martin Katzer, Andrea Krásová, Eva Kristlová, Jana Langerová, Jiří Mejda, Dana Nentvichová, Libuše Petrová, Zdeněk Pražák, Kamil Pultar, Alena Richterová, Andrea Richterová, Šárka Roštlapilová, Iveta Řeháková, Dušan Sedláček, Radek Seidel, Dita Schönfeldová, Petra Smolová, Viktor Šafář, Marcela Škopová, Lenka Štěchová, David Tomek, Simona Tomková, Markéta Tribulová, Ondřej Tyč, Jiří Vavřínka, Andrea Vyhlídová, Petra Ryšavá, Ivo Kašpar, Jiří Novotný

 

1992 IV. B čtyřletého gymnázia - 40 absolventů

tř. prof. František Chudý (Blanka Koubková)

Lenka Alinová, Michal Babický, Milena Bartošová, Michaela Benešová, Ivana Brandejsová, Jan Čopík, Lenka Dobývalová, Milan Dvořák, Pavlína Dvořáková, Markéta Hajnová, Filip Helan, Gabriela Chlumecká, Věra Janoušová, Marcela Jarkovská, Václav Ježek, Aleš Jindra, Lenka Kallajová, Leona Kárníková, Jiří Krulich, Martin Kuchař, Ludvík Lelek, Karel Lochman, Roman Macek, Josef Marek, Jana Nováková, Věra Pavlová, Veronika Peichlová, Monika Pěničková, Milan Půlpán, Marta Škaloudová, Petr Šmída, Pavla Šmídová, Martin Štěpán, Martin Šuhajda, Jitka Uhlířová, Marcela Ulrychová, Veronika Vachová, Blanka Vaněčková, Gabriela Voborníková, Petra Boukalová

 

1993 IV. A čtyřletého gymnázia - 38 absolventů

tř. prof Antonie Fišerová

Alena Barešová, Andrea Bímová, Miroslava Blažková, Markéta Burketová, Vendula Čtvrtečková, Eva Daňková, Aneta Dvořáková, Andrea Etrychová, Ivona Felcmanová, Veronika Francová, Denisa Fričová, Olga Gerbocová, Taťjana Hartmanová, Marcela Hofmanová, Jana Holečková, Martina Holubová, Lenka Hulánová, Radka Jakoubková, Miroslava Kollertová, Iveta Lísková, Jana Lorencová, Denisa Lukášková, Hana Matoušová, Hana Mervartová, Kristýna Militká, Lenka Nitková, Lada Nývltová, Lada Pařízková, Lenka Petrová, Hana Potůčková, Pavlína Prázová, Pavla Světlíková, Bohuslava Škvrnová, Lenka Šritrová, Martina Tošovská, Eva Trubačová, Petra Vrabcová, Veronika Škodová

 

1993 IV. B čtyřletého gymnázia - 32 absolventů

tř. prof. Jana Bartoňová (PhDr. Marie Zdobnická)

Dita Absolonová, Simona Jebousková-Balcarová, Dagmar Bastlová, Jana Buryšková, Jaromír Černík, Marcel Čížek, Šárka Dusílková, Miroslav Holub, Dana Horáková, Pavlína Horáková, Petra Horáková, Jan Kohlert, Jaroslav Kolář, Petr Krahulec, Tereza Kratochvílová, Aleš Lánský, Jan Línek, Jiří Martínek, Vladimír Michl, Antonín Ouřadník, Barbora Picková, Tomáš Postler, Radek Prouza, Jiří Retzer, Jiří Říha, Josef Samek, Jan Slavík, Radek Světlík, Lenka Sychrovská, Klára Školníková, Miroslava Šmídová, Martin Volf, +Radovan Trýb

 

1994 IV. A čtyřletého gymnázia - 33 absolventů

tř. prof František Chudý (Pavlína Fléglová)

Lenka Arijčuková, Dana Dintarová, Jana Dvořáčková, Markéta Fišerová, Lenka Goisová, Jitka Grimová, Soňa Hanlová, Kamila Hemrová, Eva Holečková, Nikol Chmelíková, Pavla Ježková, Marta Kaletová, Luboš Klapal, Jakub Kříž, Jana Kubíčková, Petra Kupková, Ivona Marková, Jana Miřijovská, Monika Netíková, Jan Podzimek, Stanislava Potočková, Daniel Radoch, Daniel Rašek, Miloš Sazima, Jana Stříhavková, Markéta Svědíková, Michaela Valešová, Jana Wisingerová, Dagmar Židíková, Dagmar Židová, Simona Bartošová, Oldřich Daněk, Dita Vašátková

 

1994 IV.B čtyřletého gymnázia - 39 absolventů

tř. pro. RNDr. Petr Škaloud

Jan Babický, Jan Bartoš, Radka Cvejnová, Helena Domorádová, Kateřina Hlavsová, Marek Hojný, Martin Hubálek, Petr Chlumecký, Dagmar Chudá, Václav Janeček, Petr Ježek, Martin Jindra, Petr Kacálek, Terezie Kahlerová, Ludmila Kalčíková, Karel Klícha, Jan Knoulich, Pavel Krása, Josef Krtil, Michal Langer, Jan Marek, Pavlína Marešová, Lukáš Martínek, Lenka Matušková, Jan Mervart, Veronika Michlová, Kristýna Mottlová, Libor Musil, Lenka Nováková, Lucie Purmová, David Roll, Vít Slánský, Pavlína Smolová, Svatopluk Škranc, Jana Šritrová, Šárka Vernerová, Pavel Vích, Radka Vítová, Dušan Rybáček

 

1995 IV. A čtyřletého gymnázia - 28 absolventů

tř. prof. Jana Švecová

Martina Brandejsová, Dagmar Čepelková, Miriam Čtvrtečková, Barbora Dvořáková, Petra Faiferová, Martin Frýda, Jakub Halda, Jana Holubová, Alena Javůrková, Andrea Jíchová, Ivona Kašparová, Šárka Matějusová, Marta Měšťanová, Petra Musilová, Hana Pavlíčková, Hana Rejtharová, Žaneta Soumarová, Drahomíra Ševců, Jana Školníková, Věra Švorcová, Marek Vaverka, Petr Vaňát, Veronika Vichtová, Renáta Vitvarová, Luboš Votroubek, Pavel Zahálka, Zuzana Zámečníková, Jaroslav Zilvar

 

1995 IV. B čtyřletého studia - 25 absolventů

tř. pro. Jaroslav Bartoš

Jaroslava Bartoňová, Pavel Bělobrádek, Jana Čápová, Martin Debelka, Jiří Erlebach, Romana Gütlerová, Michaela Harapátová, Jitka Holečková, Petra Jakubcová, Jana Jarešová, Ladislav Ježdík, Tomáš Karban, Zuzana Kejvalová, Šárka Michalíková, Jiří Novák, Josef Novotný, Marcela Přibylová, Renáta Rousková, Markéta Schejbalová, Veronika Slodičáková, Zuzana Sochová, Pavel Škvrna, Petr Štěpán, Filip Votroubek, Aleš Zavoral

 

1996 IV. A čtyřletého studia - 30 studentů

tř. prof Dagmar Bláhová (Václav Dachs, PhDr. Marie Hofmanová)

Petra Andršová, Lucie Čtvrtečková, Petr Dobýval, Dita Dragounová, Soňa Dyntarová, Jan Fendrych, Jana Fléglová, Marcel Hájek, Jana Horáková, Martin Hradecký, Petr Kopecký, Petra Koukolová, Tereza Kovaříčková, Zuzana Kovářová, Martin Krahulec, Michaela Malá, Lucie Martincová, Šárka Mračíková, Tereza Mrázová, Petr Němeček, Olga Přibylová, Filip Světlík, Kateřina Šimonová, Dagmar Šmídová, Karel Tomek, Pavla Valešová, Jan Vokoun, Alice Zemánková, Blanka Zemánková, Eva Zilvarová

 

1996 IV. B čtyřletého studia - 30 studentů

tř. prof. Petr Cejnar

Karel Bareš, Gabriela Bašková, Barbora Beldová, Klára Braunová, Radek Čtvrtečka, Ludmila Flegrová, David Horák, Marek Hradil, Ondřej Jakubský, Simona Jarkovská, Zuzana Kobrlová, Kateřina Kolczová, Radka Kopecká, Martin Kőhler, Ludmila Martínková, Lucie Matoulková, Jaroslav Novotný, Jana Pavlíčková, Martin Pištora, Ingrid Prouzová, Jiří Provazník, Hana Sedláčková, Alena Slodičáková, Michal Soukup, Jiřina Svědíková, Monika Škodová, Veronika Šritrová, Šárka Tihelková, Pavel Topka, Jana Zeunerová

 

1997 IV. A čtyřletého studia - 29 studentů

tř. prof RNDr. Petr Škaloud

Petra Alexandrová, Jakub Disman, Daniel Dyntar, Eva Fabiánová, Pavla Flídrová, Iva Hejzlarová, Ondřej Hojný, Jiří Houser, Jana Hrušovská, Petra Janů, Jana Kaněrová, Pavel Kubíček, Michal Kupka, Petr Köhler, Jana Ládrová, Simona Pechová, Petr Podzimek, Gabriela Richterová, Hana Řeháková, Michal Sazima, Petra Šitinová, Barbora Štěpánová, Edita Švojgrová, Leoš Tymel, Kateřina Velcová, Kateřina Vinterová, Klára Volejníková, Hana Zběhlíková, Jindra Zelená

 

1995 VII. G víceletého studia - 29 studentů

tř. prof. Antonie Fišerová (PaedDr. Petr Likavec)

Kateřina Andělová, Kamila Březinová, Lenka Ciznerová, Lucie Dachsová, Pavlína Dvořáková, Kamila Effenberková, Lucie Francová, Michal Gerža, Kristýna Hlavatá, Dušan Hradil, Ivan Jakubec, Jan Janeček, Markéta Karásková, Zuzana Kárníková, David Koďousek, Petr Kopecký, Eliška Němcová, Hedvika Novotná, Libuše Novotná, David Plachetka, Luboš Plašil, Marek Pojar, Lucie Sedláčková, Radka Sedláčková, Jan Škop, Zdeněk Šmída, Kateřina Šťásková, Dalibor Štěpán, Tomáš Veber

 

1998 IV. A čtyřletého studia - 30 studentů

tř. prof. Petr Cejnar (Jiří Killar)

Martina Bartáková, Jan Belda, Martin Beránek, Pavlína Borůvková, Pavel Erlebach, Jan Felcman, Kateřina Havlíková, Ladislav Hofman, Jindřiška Hofmanová, Lenka Ježková, Josef Klubrt, Šárka Konířová, Tomáš Kruliš, Vojtěch Línek, Jana Lukášková, Štěpánka Minárová, Vladimír Musil, Petr Nentvich, Zdeněk Otčenášek, Zuzana Pechová, Petr Poláček, Ondřej Polívka, Pavla Rybinová, Martina Řeháková, Iva Stonjeková, Dušan Svědík, Kateřina Štětinová, Irina Švedová, Tomáš Ulrych, Martin Zilvar

 

1998 VII. G víceletého studia - 30 studentů

tř. prof. František Chudý (PhDr. Anna Bisová)

Zuzana Andělová, Klára Andršová, Pavla Borůvková, Marie Burketová, Renata Cvejnová, Anna Daňková, Jana Dintarová, Michaela Drahorádová, Jan Dvořák, Magdaléna Faltejsková, David Fanta, Hana Fryntová, Veronika Hynková, Vladimír Chmelař, Vít Jakubský, Věra Janečková, Hana Kubcová, Magda Kujalová, Radka Novotná, Jan Pavel, Eva Peřinová, Martin Potoček, Luděk Preininger, Lenka Šestáková, Pavel Špulák, Jana Štěpánová, Zdeňka Vernerová, Václav Vojtěch, Helena Vondřejcová, Daniel Všetečka

 

1999 IV. A čtyřletého studia – 26 studentů

tř. prof. Vladimír Šanovec (Hana Vyšehradová)

Jan Bednář, Milan Bláha, Lenka Černá,Ondřej Čtvrtečka, Michaela Dismanová, Pavlína Francová, Jan Friede, Markéta Hanušová, Markéta Hartmanová, Jana Holásková, Lenka Charvátová, Milena Jenčovská, Klára Kopřivová, Gabriela Malá, Libor Marván, Martin Moravec, Kateřina Mračíková, Vratislav Novák, Simona Novotná, Josef Novotný, Lucie Nývltová, Alena Pfeiferová, Helena Rohlenová, Žaneta Smejkalová, Martina Svobodová, Radoslav Ženata

1999 VII. G víceletého studia - 27 studentů

tř. prof. PaedDr. Lenka Veselá

Monika Bohadlová, Hana Čápová, Iveta Černá, Jana Debelková, Michaela Diblíková, Jana Fingrálová, Adriana Hofmanová, Aleš Jakubec, Martin Kleiner, Lukáš Klusoň, Václava Krásná, Petra Kučerová, Michal Mráz, Jitka Novotná, Bohumil Olšar, Jitka Preiningerová, Lukáš Smola, Jana Štachová, Jan Šulc, Petr Tláskal, Gabriela Tomková, Vilém Vatrt, Žaneta Vlasáková, Dalibor Vrba, Patrik Wirt, Daniela Zámečníková, Martin Záhořík

 

2000 VII. G víceletého studia - 28 studentů

tř. prof. Blanka Koubková (Jiřina Skálová)

Lucie Beková, Marian Buryanec, Pavla Čudová, Jan Duška, Jakub Dyntar, Lukáš Fireš, Lenka Hamplová, Eva Hejzlarová, Petra Herzigová, Adéla Hradecká, Hana Jaroměřská, Matouš Jirák, Lukáš Jizba, Martina Kápičková, Jindřiška Macková, Alena Novotná, Jiří Pinkas, Hana Pistorová, Martina Pokorná, Věra Řeháková, Jaroslav Stolina, Michal Šmíd, Dana Štěpánová, Daniela Štěpánová, Barbora Šulcová, Milan Voborník, Dana Vostřezová, Michaela Wéberová

 

2001 VII. G víceletého studia - 29 studentů

tř. prof. RNDr. Petr Škaloud (Irena Mervartová, Jana Vernerová)

Václav Beneš, Petra Benešová, Ludmila Cvejnová, Jana Havlová, Radek Hofman, Martin Hovorka, Petra Hrubá, Jan Ježdík, Tomáš Jirásek, Marcela Jirásková, Zuzana Kadeřávková, Pavla Kápičková, Otakar Krásný, Michael Kunc, Josef Lejp, Tereza Míšková, Milan Nejman, Vladěna Peřinová, Pavla Piskorová, Michal Ráček, Tomáš Richter, Květa Sedláčková, Zuzana Světlíková, Jaroslav Šenk, Jana Šimonová, Lenka Škrabáková, Lucie Štěpánová, Martina Tomášová, Lukáš Tůma, Jaroslav Vondřejc

 

2001 IV. A čtyřletého studia - 23 studentů

tř. prof. Dagmar Bláhová

Ester Brahová, Michal Hadinec, Roman Holubec, Josef Horák, Iva Houserová, Petra Hynková, Alžběta Kohlertová, Šárka Kovářová, Michaela Králová, Vlastimil Louma, Ladislav Martinek, Michal Meisner, Lenka Nováková, Pavel Novotný, Monika Ouřadová, Martin Pavel, Lukáš Pop, Martin Prouza, Petr Sedláček, Petr Sklaský, Tomáš Uhlík, Martin Zelený, Luboš Žabokrcký

 

2002 IV. A čtyřletého studia - 34 studentů

tř. prof. František Chudý

Martina Anderlová, Jana Černá, Radek Čtvrtečka, Darja Čudová, Marek Disman, Petr Disman, Jakub Hofman, Ivana Holubcová,Martin Izák, Zuzana Ježková, Hasmik B. Khanbekyan, Pavla Kubečková, Vojtěch Linhart, Jan Mervart, Lucie Moravcová, Andrea Nováková, Irena Prázová, Ivana Pražáková, Martina Samková, David Suchánek, Aleš Světlík, Šárka Šanovcová, Anna Šimůnková, Ondřej Štětina, Libuše Švorcová, Zuzana Tázlarová, Lucie Urbanová, Michaela Vacková, Irena Václavíková, Olga Veverková, Tomáš Vidlák, Klára Vítová, Lenka Horáková

 

2003 VIII. G osmiletého studia - 27 studentů

tř. prof. Pavlína Fléglová (Martin Poláček)

Pavel Anděl, Lenka Bendzová, Ladislav Čepelka, Eva Drahorádová, Jan Forman, Hana Fiedová, Kateřina Gajdušková, Tereza Gajdušková, Petr Hofman, Martin Kaliba, Martin Karásek, Radim Karban, Jana Kleštincová,Roman Kyral, Barbora Machová, Michal Matyáš, Zdeněk Mertlík, Adéla Moravcová, Kateřina Musilová, Miroslav Novák, Martina Novotná, Alena Prušinovská, Kateřina Skálová, Jan Šichan, Petr Šmída,Ivana Šubrtová, Tomáš Zilvar

 

2003 IV. A čtyřletého studia - 32 studentů

tř. prof. Libuše Nováková

Kateřina Domšová, Šárka Dyntarová, Ludmila Haňková, Jitka Havelková, Lucie Hellingerová, Kateřina Hlavsová, Petra Holásková, Monika Hybšová, Kateřina Kindlová, Marie Kopalová, Lucie Kovářová, Helena Kubcová, Vendula Lehká, Petr Malijovský, Veronika Michlová, Radka Otčenášková, Lukáš Pechanec, Zuzana Pistorová, Jaroslava Podolská, Julie Poláková, Pavlína Rohlenová, Pavel Ruffer, Šimon Martin, Vladimír Škoda, Tereza Šotolová, Michaela Tošovská, Matěj Votroubek, Veronika Všetečková, Kateřina Zelená, Martin Jung, Jitka Pfeiferová, Lucie Bittnerová

 

2004 VIII. G osmiletého studia - 26 studentů

tř. prof. PaedDr. Lenka Veselá (Mgr. Danuše Hulcová))

Jana Abrahamová, Aleš Černý, Jiří Diviš, Jan Dobeš, Eliška Dohnalová, Tereza Hendrychová, Věra Jirušková, Štěpánka Jizbová, Kamila Kačerová, Simona Karová, Jan Kroulík, Iva Martincová, Veronika Matušková, Martin Němeček, Adéla Peichlová, Kateřina Petrušková, Tomáš Prát, Miloš Stonjek, Jana Sychrovská, Eva Škrabáková, Markéta Štěpánová, Natálie Vágnerová, Tomáš Vaňát, Miloš Vencl, Lenka Veverková, Miloš Votroubek

 

2004 IV. A čtyřletého studia - 30 studentů

tř. prof. Martin Odl

Kateřina Balcarová, Alena Bednářová, Magdaléna Domšová, Pavlína Dubnová, Alena Grulichová, Kateřina Hanušová, Šárka Hejzlarová, Jitka Hrčířová, Daniela Hrochová, Josef Hylský, Eva Jandíková, Michal Janeček, Pavlína Kárníková, Kateřina Keslerová, Ivana Kupková, Martina Lásková, Tereza Pavlíčková, Jana Poláčková, Alena Ráčková, Jana Rubešová, Lucie Sedláčková, Lenka Slavíková, Barbora Stoklasová, Radka Světlíková, Jitka Šenková, Pavla Šťásková, Petra Šťásková, Jakub Tázlar, Kateřina Večeřová, Vladimír Zima

 

2005 VIII. G osmiletého studia - 28 studentů

tř. prof. Renata Slezáková

Kateřina Balcarová, Aneta Baluchová, Pavel Bednář, Petr Beneš, Jan Čuda, Erika Effenberková, Jan Hofman, Lucie Horáková, Lenka Hrnčířová, Gabriela Jelenová, Marie Jirásková, Tomáš Junek, Veronika Kačerová, Martina Macháčková, Hana Maulisová, Milan Michl, Tereza Mňuková, Lucie Peřinová, Ludmila Petrová, Monika Prostředníková, Tomáš Rejzek, Zuzana Sedláčková, Hana Sigidová, Eliška Skálová, Iva Šichanová, Petr Školník, Zuzana Štanderová, Jan Votroubek

 

2005 IV. A čtyřletého studia - 29 studentů

tř. prof. Blanka Koubková

Andrea Barešová, Zlata Bartošová, Pavlína Čiháčková, Lukáš Čtvrtečka, Pavla Fléglová, Jiří Hájek, Markéta Hušková, Tomáš Kasper, Lenka Kinzelová, Lukáš Krbal, Anna Kroulíková, Barbora Lábusová, Kristýna Macháčková, Veronika Němcová, Naďa Novotná, Ondřej Novotný, Dagmar Pfeiferová, Jana Pokorná, Radka Pokorná, Věra Řeháková, Pavla Skalická, Petr Skládal, Jaroslav Smola, Kateřina Staníková, Lenka Suchánková, Luboš Šmída, Simona Tóthová, Alena Vacková, Petr Vosáhlo

 

2006 VIII. G osmiletého studia - 28 studentů

tř. prof. Petr Cejnar

Filip Andrš, Vojtěch Baše, Pavlína Bendzová, Jan Doležal, Lukáš Dušánek, Jan Falta, Jiří Herzig, Tomáš Hrnčíř, Miroslav Jarkovský, Petra Kalibová, Lucie Lebedová, Maja Lžíčařová, Jana Mervartová, Jan Michl, Věra Peterová, Radka Řeháková, Lukáš Skalický, Jan Synáček, Ondřej Šimon, Zdeněk Šmída, Kateřina Šmídová, Jiří Šorf, Michal Šváb, Peter Tomaščin, Petra Uhlířová, Jana Václavíková, Petra Végsoová, Aleš Zlámal

 

2006 IV. A čtyřletého studia - 31 studentů

tř. prof. RNDr. Petr Škaloud

Andrea Beková, Jitka Císařová, Monika Drašnarová, Petra Grimová, Jana Grulichová, Lucie Hájková, Lucie Chmelařová, Simona Janečková, Stanislav Kárník, Tereza Králíčková, Eva Kratěnová, Jana Matušová, Ivana Mervartová, Lucie Paštiková, Kamila Plachetková, Radka Ptáčková, Aneta Rovenská, Michal Sejkora, Petra Stoklasová, Kateřina Struhová, Jan Suchánek, Tereza Šitlerová, Stanislav Škaloud, Martina Školníková, Petra Šnajdrová, Ondřej Štafa, Veronika Štaffová, Radek Tupec, Jiří Vacek, Ondřej Václavek, Andrej Zahornadský

 

2007 VIII. G osmiletého studia - 29 studentů

tř. prof. Mgr. František Chudý

Jakub Černý, Lucie Dragúňová, Anna Francová, Tereza Hamplová, Stanislav Hofman, Veronika Ježková, Běla Jirásková, Lucie Kočnarová, Lucie Kučerová, Petra Laštovičková, Julie Mádrová, Veronika Matoušová, Veronika Mišáková, Lenka Musilová, Radek Průša, Michal Rada, Jana Řeháková, František Skála, Ondřej Slánský, Jan Stránský, Kateřina Svědíková, Martin Svoboda, Šárka Sychrová, Jan Šinkora, Lucie Šťásková, Martina Tůmová, Lucie Uhlířová, Šárka Veselá, Aneta Zilvarová

 

2007 IV. A čtyřletého studia - 32 studentů

tř. prof. Mgr. Miroslav Dolek

Dagmar Bláhová, Eliška Borůvková, Lucie Drábková, Jana Fabiánová, Milan Fejtek, Petr Fucyman, Markéta Gottwaldová, Jana Hájková, Petra Hanušová, Veronika Janošíková, Markéta Jirušková, Iva Kárníková, Lucie Korábová, Daniel Korniak, Jan Král, Simona Lehká, Jan Michl, Ondřej Němeček, Monika Netíková, Lenka Pavlová, Lucie Pultarová, Petra Slavíková, Adéla Světlíková, Adéla Svobodová, Kateřina Šmídová, Šárka Šteflová, Ondřej Tošovský, Anna Uchytilová, Břetislav Verner

 

2008 VIII. G osmiletého studia - 27 studentů

tř. prof. Mgr. Lenka Hubáčková

Michal Bezvoda, Miloš Cvejn, Veronika Dudková, Lukáš Fidranský, Kateřina Fléglová, Dominik Forejtek, Matěj Gottwald, Veronika Hlavsová, Aleš Jelínek, Tereza Ježková, Anežka Jiráková, Barbora Kárníková, Anna Kopecká, Lenka Krejčíková, Simona Kuncová, Martin Lžičař, Tereza Macháčková, Markéta Mervartová, Jitka Obršálová, Alena Peterová, Martin Slížek, Johana Stejskalová, Martin Synáček, Jan Šubrt, Kateřina Tichá, Markéta Végsőová, Adam Zilvar

 

2008 IV. A čtyřletého studia – 29  studentů

tř. prof. Mgr. Pavlína Fléglová

Markéta Bednářová, Monika Čudová, Pavel Effenberk, Michaela Effenberková, Simona Ficencová, Kateřina Horáková, Jiří Hrabala, Kristina Kahancová, Pavlína Korábová, Lenka Krásná, Kristýna Matoušová, Helena Lebdušková, Jakub Linhart, Lucie Lojdová, Kateřina Maršíková, Vilém Maur, Lenka Mertlíková, Hana Michlová, Helena Moravcová, Marcela Nováková, Kateřina Novotná, Tereza Pavlíková, Martina Ptáčková, Petr Smutný, Marcela Šindlerová, Kristýna Šitlerová, Kateřina Tázlarová, Veronika Vávrová, Pavla Zetková

 

2009 VIII. G osmiletého studia - 29 studentů

tř. prof. PaedDr. Lenka Veselá, Mgr. Hana Šestáková

Monika Andršová, Jana Balcarová, Jiří Bittner, Adéla Brandová, Kateřina Hejzlarová, Pavel, Hofman, Kryštof Chotaš, Václav Ježek, Aneta Ježková, Martin Jonáš, Anežka Kahancová, Lucie Konečná, Tereza Malinová, Ivana Michková, Kateřina Mílová, Anna Pavlíčková, Lenka Plašilová, Hana Potočková, Kamil Reichrt, Tomáš Skalický, Katarína Svobodová, Tereza Sychrovská, Jakub Šimon, Vendula Šinkorová, Jan Školník, Andrea Šrolová, Jana Vosáhlová, Kristýna Vozdecká (Romová), Petra Ždánská

 

 

2009 IV. A čtyřletého studia – 32  studentů

tř. prof. Dagmar Bláhová

Jiří Bartoš, Michaela Černá, Nikol Černá, Radek Danč, Iveta Duchatschová, Petra Dvořáková, Jana Effenberková, Dominik Ehl, Radka Henclová, Simona Hencová, Lucie Horáková, Ondřej Janus, Eliška Jelenová, Petr Kakrda, Tereza Krištofová, David Květoň, Vítězslav Malý, Zuzana Meisnerová, Tereza Poláčková, Petra Prušinovská, Hana Ságnerová, Michal Stodola, Petra Svatoňová, Petra Šnoblová, Filip Šotola, Karolína Šotolová, Eliška Uchytilová, Michal Urban, Barbora Veselá, Kateřina Veselá, Věra Veverková, Anna Zajíčková

 

 

2010 VIII. G osmiletého studia - 26 studentů

tř. prof. Mgr. Jana Vernerová

Jaroslav Bezstarosti, Petr Bezstarosti, Lucie Blasková, Tomáš Cvejn, Michal Čepelka, Michaela Černá, Lucie Dubnová, Klára Hendrychová, Jonáš Chudý, Lucie Kasalová, Kateřina Kubečková, Hana Matějková, Adéla Nosková, Hana Novotná, Petr Novotný, Vojtěch Pátek, Michael Pohl, Alena Poulová, Jan Řehák, Petr Sedláček, František Stárek, Vojtěch Škvára, Eva Šorfová, Tereza Tupcová, Michal Věříš, Simona Zetková,

 

 

2010 IV. A čtyřletého studia - 32 studentů

tř. prof. Mgr. Renata Slezáková

Aneta Bejrová, Nikola Bónová, Michaela Brandejsová, Petra Daňková, Silvie Dostálová, Vojtěch Drašnar, Eliška Habrmanová, Pavlína Hryzlíkobvá, Tomáš Jakubec, Kamila Kašparová, Lucie Koudelková, Václav Kříž, Barbora Likavcová, Slávek Matys, Kateřina Myšáková, Marie Mrázová, Klára Nováková, Tereza Paštiková, Hana Podolníková, Kristýna Poláčková, Tereza Potůčková, Kateřina Sobotková, Nikola Sobotková, Kristýna Stejskalová, Pavla Stodolová, Michaela Ševcová, Šárka Škrabalová, Ivo Špryňar, Monika Valášková, Kristýna Valentová, Kamila Veselá, Klára Vilímková

 

 

2011 VIII. G osmiletého studia - 32 studentů

tř. prof. Mgr. Petr Cejnar

Lucie Čečetková, Jan Černý, Lucie Čtvrtečková, Darja Gáborová, Barbora Hepnarová, Kateřina Hynková, Kateřina Chmelařová, Jiří Kalous, Filip Kroa, Michal Kvapil, Martin Kyselý, Barbora Lepšová, Václav Mach, Dinara Mandzjuková, Josef Martinek,Ivona Petrová, Pavel Potoček, Jan Remeš, Simeon Rom, Zuzana Rýdlová, Barbora Řeháková, Dominika Slezáková, Ludmila Sobotková, Barbora Suchánková, Petra Svatoňová, Gabriela Svědíková, Lucie Svitáková, Pavlína Trojanová, Jana Valterová, Andrea Vejvodová, Lukáš Vrátný,

 

 

2011 IV. A čtyřletého studia - 32 studentů

tř. prof. Mgr. Martin Odl

Lenka Borůvková, Lucie Brandejsová, Petra Brandejsová, Barbora Broumová, Kristýna Březovská, Markéta Cejnarová, Lukáš Diblík, Lubomír Hodoval, Iava Jakubská, Lada Janusová, Jiří Kakrda, Lenka Kápičková, Zuzana Kopalová, Kateřina Kubíčková, Petr Kubrt, Jakub Láska, Jolana Luščáková, Pavlína Martinová, Tereza Nejmanová, Kateřina Netíková, Veronika Nováková, Jiří Pertl, Iva Petrová, Aleš Pícha, Andrea Přichystalová, Ivana Rejzková, Eva Rohlenová, Anna Stránská, Pavel Sychra, Aneta Tošovská, Veronika Tylšová, Jan Vágner

 

 

2012 VIII. G osmiletého studia - 25 studentů

tř. prof. Mgr. Jan Dyntar

Hana Benešová, Zuzana Brandová, Kristýna, Buchtová, Lukáš Cvejn, Lada Dubnová, Martina Felcmanová, Filip Fidranský, Barbora Fléglová, Jitka Havlíková, Aleš Horčička, Barbora Chudá, Pavla Ivanovová, Barbora Jašková, Barbora Kupková, Josefina Mádrová, Vendula Morávková, Eva Sedláčková, Lada Suchánková, Klára Šitlerová, Jana Špatenková, Jakub Urban, Marie Václavíková, Dominika Vágnerová, Jan Verner, Zuzana Vojtíšková

 

 

2012 IV. A čtyřletého studia - 27 studentů

tř. prof. Mgr. František Chudý

Iva Bašková, Tereza Buchalová, Marie Donajová, Dominik Geiger, Marcela Grulichová, Klára Henclová, Monika Hryzlíková, Lenka Jandečková, Karolína Kahancová, Veronika Klírová, Věra Kohnheiserová, Klára Kopecká, Lucie Kotalová, Anna Lenomarová, Eva Matějková, Markéta Mrázová, Martina Netíková, Romana Pechová, Nikola Peterková, Tereza Procházková, Barbora Slezáková, Martina Šarounová, Klára Ševčíková, Lukáš Tihelka, Pavlína Trantová, Anna Vognarová, Eva Zimová

 

 

2013 VIII. G osmiletého studia - 31 studentů

tř. prof. Mgr. Miroslav Dolek

Barbora Andršová, Dominika Dragúňová, Michaela Drobná, Tomáš Fanta, Monika Fantová, Jan Felcman, Eliška Forsterová, Veronika Hartmanová, Jiří Hlaváček, Tomáš Ježek, Jitka Kadeřávková, Gabriela Kultová, Šárka Kvapilová, Kateřina Lebedová, Zuzana Majorošová, Barbora Matysová, Tomáš Morávek, Michaela Pátková, Marie Pavlíčková, Alena Pertlová, Petr Remeš, Hana Remešová, Václav Rydlo, Lucie Skaličková, Anna Sobotková, Petr Stehlík, Žaneta Stratílková, Barbora Šedivá, Jan Voborník, Anna Voglová, Kateřina Žabková

 

 

2013 IV. A čtyřletého studia - 31 studentů

tř. prof. Mgr. Lenka Hubáčková

Linda Baďurová, Lucie Berkovcová, Josef Čáp, Martina Čečetková, Radek Franc, Tomáš Franke, Šárka Harvaníková, Andrea Henclová, Svatoslav Hofman, Patrik Hulán, Jan Jirsa, Michaela Josková, Anna Karová, Jiří Kováč, Daniela Králíčková, Matouš Kroupa, Markéta Lichá, Johan Mádr, Lucie Michelová, Aneta Nepovímová, Lucie Ondráčková, Vojtěch Rydlo, Barbora Seidlová, Josef Světlík, Kristýna Šaravcová, Pavlína Štaffová, Nikol Švorcová, Kristýna Takáčová, Martin Tondr, Matěj Tyč, Lucie Voborníková

 

 

2014 VIII. G osmiletého studia - 31 studentů

tř. prof. Mgr. Jan Knoulich

Romana Andršová, Michaela Broumová, Kristýna Čížková, Martin Dítě, Aneta Francová, Tereza Galčíková, Eva Havlíková, Estela Hojná, Andrea Holečková, Tomáš Jaško, Vladislav Jiroud, Lucie Krausová, Jana Lepšová, Andrea Nováková, Kateřina Nováková, Nikola Páleníčková, Dagmar Peřinová, Jaroslav Pultar, Jan Rathouský, Barbora Richterová, Klára Skokanová, Adriana Tomaščinová, Stanislav Valtera, Magdaléna Věříšová, Marek Vrátný, Marek Žid

 

 

2014 IV. A čtyřletého studia - 31 studentů

tř. prof. p. Dagmar Bláhová

Adam Baše, Karolína Blažková, Jan Fina, Václav Dyntar, Matěj Jelen, Michal Just, Roman Klíma, Leona Kubcová, Jiří Kubeš, Jakub Macháček, Jakub Michal, Dominika Netíková, Tereza Netíková, Ladislav Nyč, Tomáš Pago, Petra Pavlová, Daniele Petera, Filip Smola, Martin Sosna, Klára Suchánková, Nikola Štěpánková, Matěj Šváb, Jana Švadlenková, Michal Švorc, Oliver Trojovský, Milan Vondřejc

 

 

2015 VIII. G osmiletého studia - 28 studentů

tř. prof. Mgr. Vendulka Fadrhoncová

 

Bednář Daniel, Čečetková Petra, Černá Jana, Dolková Kristýna, Domáčková Renata, Doubková Dominika, Grus Tomáš, Hanuš Michal, Hlavsová Kamila, Hubáček Petr, Chmelař Jan, Chmelařová Adéla, Langr Ondřej, Matyasiková Izabela, Mervart Václav, Mervart Viktor, Nyklová Klára, Obršálová Marie, Pátková Adéla, Petr Luboš, Podlasová Markéta, Rom Matouš, Rozínková Kateřina, Šestáková Petra, Tomeňuková Eliška, Voglová Kateřina, Wildmann Radek, Zilvar Michal

 

 

2015  IV. A čtyřletého studia - 25 studentů

tř. prof. Mgr. Blanka Koubková

Andršová Nikola, Čechurová Kateřina, Červinka Jan, Deylová Zuzana, Havlová Jitka, Hrnčířová Tereza, Hynková Lucie, Imlaufová Kateřina, Jašková Gabriela, Kálalová Olga, Katzerová Veronika, Kotalová Pavlína, Lancmanová Hana, Lemfeldová Denisa, Luštinová Markéta, Matoulková Tereza, Menec Tomáš, Moravcová Hana, Mrázová Anna, Nováková Alžběta, Remešová  Nikola, Slanařová Ivana, Sochorová Marjana, Teplá Markéta, Tobiášek Petr

 

 

2016 VIII. G osmiletého studia - 25 studentů

tř. prof. Mgr. Petr Cejnar

Behina Dominik, Berkovcová Adéla, Čížková Veronika, Dušková Karolína, Holanec Aleš, Hrochová Markéta, Jandáček Ondřej, Ježek David, Joukl Lukáš, Macek Viktor, Matyasiková Alexandra, Matysová Adéla, Pavlíková Lucie, Rydlo Kryštof, Rydlová Lucie, Rydlová Markéta, Stejskalová Marie, Šmída Daniel, Šmídová Valérie, Šnoplová Klára, Šolcová Lucie, Šrenk Jakub, Valentová Anna, Takáč Jakub, Kotal Jan

 

 

2016  IV. A čtyřletého studia - 31 studentů

tř. prof. Mgr. František Chudý 

Andršová Markéta, Dyntar Jan, Hajdúchová Sabina, Hejzlarová Martina, Chmelařová Michaela, Jirmanová Marie, Junek David, Kahanec Jáchym, Karniš Radim, Kejzlarová Barbora, Koláčná Zuzana, Kollertová Renáta, Kopecký Jan, Langer Jan, Lepšová Iva, Marek Tomáš, Mrověc Vojtěch, Novák Vojtěch, Plachetka Radek, Pohlová Monika, Poláčková Kateřina, Polová Barbora, Popová Ivana, Rollerová Denisa, Rydlová Diana, Smolová Hana, Světlík Jakub, Syrovátková Jana, Švorcová Lenka, Tyč Jan, Zwikirsch Tomáš

 

2017 VIII. G osmiletého studia - 26 studentů

tř. prof. Mgr. Pavlína Fléglová

Bašová Magdaléna, Čuda Adam, Fišer Michal, Hrubá Monika, Jaško Daniel, Jiroudová Tereza, Königová Kateřina, Kubeček Tomáš, Lejsková Lenka, Mach Ondřej, Mervart Jan, Minaříková Marie, Novotná Kateřina, Nyklová Markéta, Ovčarik Adam, Petruška Ondřej, Pícha Lukáš, Raisová Kateřina, Remeš Vojtěch, Rýdlová Kateřina, Smolová Kateřina, Soukupová Marie, Stojan Martin, Tošovská Lada, Valentová Olga, Vejvoda Martin

 

 

2017  IV. A čtyřletého studia - 28 studentů

. prof. Mgr. Jan Matoušek

Arijčuková Klára, Bašová Vanesa, Bohuňovský Martin, Černý Denis, Čochnařová Anna-Marie, Hastrdlo Jasmína Sandra, Hastrdlo Lukáš, Hynková Eliška, Horák Daniel, Hovorková Klára, Hrubá Tereza, Kubrtová Monika, Langrová Tereza, Moravec Matěj, Novotná Natálie, Poláčková Lucie, Poul Ondřej, Pultar Jan, Raděj Tadeáš, Rydlo Vojtěch, Řehák Tomáš, Sobotka Pavel, Svatoňová Bára, Svědík Jan, Šitlerová Lucie, Švarc Ondřej, Tomáš Jan, Vu Viet Trinh Jana

 

2018 VIII. G osmiletého studia - 28 studentů

tř. prof. Mgr. Jan Dyntar

 

Buryanec Jan, Franc Jakub, Gregor Jiří, Hrdlička Jan, Hubáčková Lenka, Jelenová Barbora,Jirka Jaroslav, Klimešová Nela, Kubečková Veronika, Kubíček Petr, Kulhavá Karolína, LemfeldováTereza, Mervart Jakub, Nováková Adina, Obršálová Kristýna, Pejskar Jan, Popová Simona, Sedláčková Andrea, Svatoňová Jitka, Šedivý Jaroslav,Tužil Jiří, Tužil Josef, Verner Michal,, Veselá Jana, Hejzlarová Lucie, Štěpková Markéta, Novotná Barbora, Andrlová Veronika

 

 

2018  IV. A čtyřletého studia - 31 studentů

tř. prof. p. Dagmar Bláhová

Backo Austin, Bartoňová - Dobenínová Julie Diane, Bastlová Lucie, Blahútová Jana, Debelková Martina, Dolejší Milan, Hastrdlo Steven, Koblásová Lucie, Kollert Martin, Lichý Petr, Machová Sára, Malá Kateřina, Malíková Jana, Martinková Kateřina,
Matějů Ladislav, Mayová Žaneta, Mičková Lucie, Netík Tomáš, Nováková Veronika, Plíhalová Nikola, Sobotková Daniela, Suchánková Šárka, Szczurková Johana, Šímová Tereza, Štěpánová Martina, Štěpánová Michaela, Švejda Filip,
Tláskalová Tereza, Vacková Petra, Zahradník Miloš, Vrábelová Pavlína

 

 

2019 VIII. G osmiletého studia - 28 studentů

tř. prof. Mgr. Jana Vernerová

Cvejn Petr, Černý Adam, Felcman Ondřej, Fendrštát Martin, Filip Patrik, Holečková Pavlína, Horáková Veronika, Chotašová Viktorie, Klírová Anežka, Machová Nikol, Marek Josef, Matějů Marek, Minaříková Anna, Novák Tomáš, Peřinová Klára,
Peterová Jana, Pultarová Beáta, Rydlová Denisa, Říha Marek, Slavíčková Magdalena, Smola Ondřej, Suchánek Stanislav, Světlíková Julie, Šimeček Ondřej, Tláskal Filip, Vojnar Daniel, Šinkora Marek, Mach Martin

 

 

2019 IV. A čtyřletého studia - 28 studentů

tř. prof. Mgr. Jan Knoulich

Blažek Filip, Cvejnová Michaela, Drašnarová Anna, Holanec Tomáš, Horák Josef, Horyna Daniel, Hrnčířová Lucie, Hronovská Vendula, Juranová Anna, Koudelka Tomáš, Králová Michaela, Kubečková Tereza, Langer František, Langer Matyáš,
Lhotská Marie, Martínková Lucie, Moravcová Aneta, Mrázová Kristina, Pavlíček Luboš, Petrová Kateřina, Preclík Tomáš, Senko Martin, Šrenk Vojtěch, Uhrinová Anna, Ulrychová Johana, Vítková Pavlína, Tomanová Olivie, Volhejnová Nikola

 

 

2020 VIII. G osmiletého studia - 28 studentů

tř. prof. Mgr. Vendulka Fadrhoncová

Ondřej Arijčuk, Kim Anh Dinhová, Vojtěch Dubský, Veronika Faitová, Michael Farník, Tereza Horáková, Pavel Chmelař, Jan Ivanov, Alžběta Jandáčková, Antonín Jirka, Matěj Kahanec, Anna Karnoldová,
Adriana Krejčová, Stanislav Kvirenc, Monika Mervartová,Veronika Novotná, Matěj Pavel, Erik Petr, Petr Potoček, David Sedláček, Julie Stodolová, Matěj Stodůlka, Adéla Světlíková, Bohumil Ševc, Nikol Štefanidesová,
Hana Víšková, Marie Voglová, Andrea Wildmannová

 

 

2020 IV. A čtyřletého studia - 26 studentů

tř. prof. Mgr. František Chudý

Adéla Čepelková, Kristýna Čepelková, Rudolf Čtvrtečka, Veronika Drašnarová, Eva Francová, Monika Fraňková, Matěj Grulich, Kamila Havlíková, Anna Hejzlarová, Michal Hofman, Vojtěch Hynek, Adam Kuruc,
Adéla Linhartová, Jan Maur, Eliška Nápravníková, Lenka Rozínková, Vendula Rydlová, Simona Sosnová, Hana Šímová, Monika Vargová, Michaela Veselovská, Josef Vrábel, Tomáš Zetek, Sarah Maya Židek,
Dominika Mervartová, Kristýna Andršová

 

 

2021 VIII. G osmiletého studia - 28 studentů

tř. prof. Mgr. Pavlína Fléglová

Vendula Bartáčková, Magdaléna Cvejnová, Anna Čermáková, Veronika Dyntarová, Kateřina Černá, František Fröde, Michal Grus, Patrik Hajdúch, Adéla Horáková, Petr Kocour, Nikola Kupková, Anna Matoušková, Monika Matoušová,
Aneta Novotná, Jiří Novotný, Martin Obršál, Antonín Pelikán, Tereza Polová, Vojtěch Půlpán, Natálie Sehnalová, Kateřina Senková, Vojtěch Sobotka, Jakub Stojan, Michaela Suková, Šimon Šinkora, Jakub Štěpánek, Adam Vlček, Michaela Volfová

 

 

2021 IV. A čtyřletého studia - 30 studentů

tř. prof. Ing. Lenka Raichlová

Filip Antal, Natálie Balková, Johana Gregorová, Radek Hartmann, Michal Holub, Václav Hůlka, Klára Jakicová, Marie Kalivodová, Adéla Kartousová, Samuel Kiszka, Radka Klučková, Anna Lichá, Karolína Marešová,
Nikola Moravcová, Daniela Ohnoutková,Michaela Petříková, Ondřej Pišoja, Tereza Píšová, Nikola Prausová, Marek Svoboda, Karolína Sychrovská, Vojtěch Šnábl, Anna Šnáblová, Ondřej Šrůtek, Markéta Štaffová, Petr Zeman,
Karolína Janková, Karolína Veselá, Lucie Luštinová, Anna Kultová

 

 

2022 VIII. G osmiletého studia - 25 studentů

tř. prof. Mgr. František Chudý

Simona Burešová, Jaroslava Čtvrtečková,Kateřina Čtvrtečková, Dušan Felcman, Martin Kristián Felcman, Veronika Jouklová, Anna Kárníková, Šárka Kosařová, Ada Kučerová, Vít Ludvík, Táňa Machová, Ondřej Marek, Karolína Melicharová,
Josef Panenka, Michal Pohl,Tereza Preclíková, Šárka Samková, Šimon Sedláček, Lucie Štěpková, Tomáš Štětina, Lukáš Tláskal, Markéta Umlaufová, Kristýna Vaněčková, Nikola Vaverková, Jakub Volf

 

 

2022 IV. A čtyřletého studia - 27 studentů

tř. prof. Mgr. Miroslav Dolek

Benedikt Bareš, Alžběta Bláhová, Anna Marie Dragounová, Agáta-Johanka Gazdíková, Tereza Grulichová, Jiří Hrdina, Vojtěch Jirka, Klára Kholová, Nela Kiszka, David Komárek, Josef Komůrka, Michaela Konečná, Darina Kosařová,
Adam Králíček, Aleš Kubeček, Jakub Kubeš, Karolína Librová, Miroslav Lukášek, Tereza Matušková, Josef Nejman, Antonín Novák, Klára Paštiková, David Roller, David Říha, Magda Schmoranzová, Andrea Tobišková, Tereza Všetičková

 

 

2023 VIII. G osmiletého studia - 30 studentů

tř. prof. Mgr. Josef Hylský

Tereza Arijčuková, Slavomír Bílek, Renata Faltová, Jakub Gerža, Adéla Havlíčková, David Hoffman, Marek Holub, Pavlína Hrnčířová, Vít Hvězda, Vít Janeček, Tomáš Ježek, Linda Jindrová, Karolína Knoulichová, Veronika Kotvová,
Šárka Krunčíková,Žaneta Laurová, Kateřina Majerská, Jiří Martinek, Erik Polák, Adéla Příkopová, Dominik Ruml, Matyas Seidel, Jakub Šichan, Kristýna Šmídová, Klára Uhlíková, Eva Víšková, Klára Vojnarová, Zbyněk Volf,
Sára Zamastilová, Huyen Tran

 

2023 IV. A čtyřletého studia - 31 studentů

tř. prof. Mgr. Jan Knoulich

 

Alžběta Balcarová, Vít Bednář, Adéla Bitnarová, Vendula Černíková, Adéla Duchatschová, Daniela Dvořáková, Anna Frimlová, Eliška Hanušová, Kateřina Holá, Jan Holman, Nicol Hrnčířová, Natalia Hronovská, Markéta Jungová,
Amálie Kučerová, Monika Matějů,Michal Mejstřík, Karolína Michlová, Jakub Mikáč, David Pago, Anna Petruželková, Kateřina Povolná, Tereza Roštlapilová, Adéla Rouhová, Hana Rozínková, Adriana Slavíková, Tereza Slavíková, Jan Slavkay,
Matěj Tláskal, Jakub Vít, Anna Medková, Daniel Pacourek