• askola_web_bok.jpg
  • biologie_web.jpg
  • chemie_web.jpg
  • fyzika_web.jpg
  • kurz_web.jpg
  • lyzak_2015.jpg
  • rekuperace.jpg
  • stena_web.jpg
  • vodak2021.JPG
1. NÁZEV

Gymnázium, Dobruška, Pulická 779

IČO: 60 88 47 62

IZO: 060 88 47 62

RED-IZO: 6000 125 49

2. DŮVOD A ZPŮSOB ZALOŽENÍ

Počátky naší školy sahají do roku l945. Na své 47. schůzi dne l7. srpna l945 se na návrh ministra školství a osvěty prof. Zdeňka Nejedlého vláda usnesla o zřízení státního reálného gymnázia v Dobrušce.

V současné době je Gymnázium, Dobruška, Pulická 779 příspěvkovou organizací Královéhradeckého kraje. Organizace vykonává činnost střední školy a školní jídelny. Jejím hlavním účelem je výchova a vzdělávání žáků.

Zřizovací listina: č.j.: 14749/SM/2009 ze dne 10. září 2009

Zřizovatel:

Královéhradecký kraj

Pivovarské náměstí 1245

500 03  Hradec Králové

IČ: 70889546, DIČ: CZ70889546

3. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA

Organizační schéma

4. KONTAKTY

Kontaktní poštovní adresa a adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Gymnázium, Dobruška, Pulická 779

Pulická 779

518 01  Dobruška

Úřední hodiny

Pracovní dny: 7:30 – 14:30

Telefonní čísla

Gymnázium:    494 623 071, 601 583 037 (ústředna)

Školní jídelna:  494 623 583

Adresa internetové stránky

http://www.gympldka.cz

ID datové schránky

cwkxike

Další elektronické adresy

Gymnázium:               Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Ředitelka:                   Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Zástupce ředitele:       Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

5. BANKOVNÍ SPOJENÍ

Případné platby lze poukázat na:

Číslo účtu gymnázia:               19-2152800217/0100

Číslo účtu školní jídelny:          78-8892890227/0100

Komerční banka a.s., pobočka Dobruška

6. IČ

60884762

7. DIČ

CZ60884762

8. REDIZO

600012549

9. DOKUMENTY

ŠVP pro nižší stupeň osmiletého gymnázia

ŠVP pro čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia

Výroční zprávy

Rozpočet

10. ŽÁDOSTI O INFORMACE
11. PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ A DALŠÍCH PODÁNÍ
12. OPRAVNÉ PROSTŘEDKY
13. FORMULÁŘE
14. POPISY POSTUPŮ - NÁVODY ŘEŠENÍ ŽIVOTNÍCH SITUACÍ
15. NEJDŮLEŽITĚJŠÍ PŘEDPISY

Zákon č. 561/2004 Sb.        školský zákon                                      http://portal.gov.cz/zakon/561/2004

Zákon č. 563/2004 Sb.        zákon o pedagogických pracovnících   http://portal.gov.cz/zakon/563/2004

Zákon č. 500/2004 Sb.        správní řád                                          http://portal.gov.cz/zakon/500/2004

Vyhláška č. 671/2004 Sb.   organizace přijímacího řízení                http://portal.gov.cz/zakon/671/2004

Vyhláška č. 13/2005 Sb.     o středních školách                               http://portal.gov.cz/zakon/13/2005

Vyhláška č. 16/2005 Sb.     o organizaci školního roku                     http://portal.gov.cz/zakon/16/2005

Vyhláška č. 107/2005 Sb.   o školním stravování                              http://portal.gov.cz/zakon/107/2005

Vyhláška č. 364/2005 Sb.   o vedení dokumentace                           http://portal.gov.cz/zakon/364/2005

Vyhláška č. 177/2009 Sb.   o ukončování studia                               http://portal.gov.cz/zakon/177/2009

16. SAZEBNÍK ÚHRAD ZA POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ
17. LICENČNÍ SMLOUVY