• askola_web_bok.jpg
  • biologie_web.jpg
  • chemie_web.jpg
  • fyzika_web.jpg
  • kurz_web.jpg
  • lyzak_2015.jpg
  • rekuperace.jpg
  • stena_web.jpg
  • vodak2021.JPG

Ve čtvrtek 9. 10. 2014 se dvacet devět žáků našeho gymnázia s paní učitelkou Grimovou zúčastnilo Dne otevřených dveří Laboratoře gnotobiologie MBÚ AV ČR v. v. i. v Novém Hrádku. Nejprve jsme si poslechli přednášku na téma Probiotika a jejich vliv na alergie, po které následoval krátký kvíz. Ti nejbystřejší si za správné odpovědi odnesli trička a bloky. Po menších skupinkách jsme si prohlédli ústav, seznámili jsme se s průtokovou cytometrií, provedli mikrobiologický experiment (Gramovo barvení bakterií, sériové ředění vzorků a přímé stanovení počtu živých bakterií) a různými typy mikroskopů jsme si pozorovali trvalé i nativní preparáty. Kdo doteď váhal s výběrem oboru, po absolvování této exkurze už má určitě jasno.

                                               Klára Šnoplová – studentka 7. G