• askola_web_bok.jpg
  • biologie_web.jpg
  • chemie_web.jpg
  • fyzika_web.jpg
  • kurz_web.jpg
  • lyzak_2015.jpg
  • rekuperace.jpg
  • stena_web.jpg
  • vodak2021.JPG

Na naše webové stránky: Maturitní zkoušky:  bylo v zákonném termínu vloženo aktuální znění maturitních otázek pro profilovou část maturitních zkoušek v jarním i podzimním termínu 2024 a je zde zároveň také uveden aktualizovaný seznam četby.

 

Upozorňujeme na změnu procedury konání maturitní zkoušky od školního roku 2020/21:

1/ Společná část se omezuje pouze na didatkické testy z českého jazyka povinně pro všechny a z matematiky nebo z cizího jazyka dle žákova výběru. Aktuální informace získáte na https://maturita.cermat.cz

2/ Profilová část maturitní zkoušky se skládá z následujících povinných zkoušek:
1. český jazyk - slohová písemná práce a ústní zkouška  
2.cizí jazyk, z něhož žák psal DT ve státní části - slohová písemná práce a ústní zkouška  
3. 2 předměty ze školní nabídky, z nichž žák bude konat ústní zkoušku (Pokud si žák z nabídky vybere cizí jazyk, bude v tomto předmětu psát slohovou písemnou práci a konat ústní zkoušku)

Ústní zkouška probíhá před zkušební maturitní komisí. Ústní zkouška bude trvat 15 minut a bude ji předcházet příprava o délce 15 minut, u jazyků 20 minut. Žák bude mít možnost volit si ze všech povinných předmětů s celkovou minimální dotací 4 vyučovací hodiny/týden/studium. Žák si může zvolit povinné a nepovinné zkoušky z této nabídky:
• anglický jazyk
• německý jazyk
• ruský jazyk
• základy společenských věd
• dějepis
• zeměpis
• matematika
• fyzika
• chemie
• biologie

Kritéria hodnocení MZ

Hodnocení didaktických testů ve státní části je určeno kritérii Cermat, úspěšnost je vyjádřena procentuálně. Výsledek nad předem stanovenou hranici je hodnocen jako úspěšný pokus, výsledek pod předem stanovenou hranici je hodnocen jako neúspěšný pokus. S konkrétním hodnocením v jednotlivých předmětech budou žáci seznámeni svými vyučujícími.

Hodnocení jednotlivé maturitní zkoušky v profilové části odpovídá běžné klasifikační stupnici se známkami 1 – 5, kdy stupeň 1 představuje výborné znalosti a stupeň 5 reprezentuje nedostatečné znalosti. Jednotlivá specifika jazykových zkoušek a podrobnější charakteristika je uvedena ve Školním řádu Gymnázia, Dobruška, Pulická 779, který je ke stažení na webových stránkách školy, záložka Dokumenty ke stažení.

Kritéria hodnocení maturitní zkoušky jsou schválena zkušební maturitní komisí před konáním MZ.

Další podrobnější informace najdete na odkazu" https://maturita.cermat.cz/menu/maturitni-zkouska

Konkrétní termíny maturitní zkoušky najdete na odkazu: https://maturita.cermat.cz/menu/maturitni-zkouska/maturitni-kalendar

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Termín konání maturitních písemných prací – MZ jaro 2024

2. 4. 2024 - český jazyk - 8.00 hod.

3. 4. 2024 - anglický jazyk - 8.00 hod.

4. 4. 2024 - německý jazyk - 14.00 hod.